و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [١٥:٨٧]

ما به تو سوره حمد و قرآن عظیم دادیم!

چرا مترجمان قرآن ، "سبعا من المثانی" را به سوره حمد ترجمه میکنند؟ آیا قرینه و شاهدی بر این کارشان از کلام وحی دارند؟
در معنی کلمات بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز
شبع/سبع در لسان وحی به در معناهایی چون "قسم خوردن" و "هفت" موجود است.

شن/ثن در لسان وحی به معنای "تنفر ورزیدن" و در معنای متضاد "تجمید کردن" وجود دارد.

سوره حمد نه از این نظر که 7 آیه دارد (بلکه به 8 نیز می توان آنرا آیه بندی نمود) بلکه از این نظر که چکامه ای از قسم نامه وحدانیت پروردگار همراه با تجمید و ستایش است، کاندیدای تعبیر عبارت "سبعا من المثانی" است.
بوسیله ی
...