و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
مفهوم حکمت در قرآن کریم چیست؟ و چطور می توان به آن دست یافت؟
در معنی کلمات بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

حکمت، کلام الله است و کلام الله همان حکمت است:

زیرا خداوند حکمت را می‌بخشد، و از دهان وی معرفت وفطانت صادر می‌شود (صحیفه امثال فصل 2 آیه 6)

روح القدس رسول آورنده کلام الله، پیامش را بعنوان حکمت کامل معرفی می نماید:

مشورت و حکمت کامل از آن من است. من فهم هستم و قوت از آن من است.  به من پادشاهان سلطنت می‌کنند، و داوران به عدالت فتوا می‌دهند. (صحیفه امثال فصل 8 آیات 14 و 15)

در قرآن نیز پس از بر شمرده شدن احکام و فرایض در آیات قبل از آیه 39 سوره الاسراء ، می فرماید:

ذَٰلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ .... ﴿الإسراء: ٣٩﴾

آنچکه آمد، از حکمتی است که پروردگارت به سوی تو وحی می نماید

بنابراین، منبع و مصدر حکمت کلام الله است و نه ماخذ یا منبعی دیگر و آغاز رسیدن به حکمت نیز "ترسیدن" از پروردگار یعنی اجرای احکام و فرایض کتاب اوست: 

 ترس یهوه آغاز علم است لیکن جاهلان حکمت و ادب را خوار می‌شمارند (صحیفه امثال فصل 1 آیه 7)

پس تنها راه رسیدن به حکمت، اجرای احکام و فرایض و اقامه نمودن کلام الله است. 

بوسیله ی
...