و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
قرآن کریم می فرماید: «مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاس». در این آیه شریفه انسان باید از شر وسوسه های «خناس» به خدای متعال پناه ببرد. مقصود از خناس چیست؟
در معنی کلمات بوسیله ی

2 پاسخ

+2 امتیاز

مقصود از خناس در آیه بعد توضیح داده شده است:

الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿الناس: ٥﴾

آنکس که وسوسه می کند در سینه های انسان

خ/ح = مرز، جدا کردن

ن = دائم و ادامه دار

س = راندن، دور کردن

خنس = آنچکه دائم جدا می کند و دور می کند (از ذکر)

بوسیله ی
+1 امتیاز

 

در آیات ۱۵و۱۶سوره تکویر نیز به عملکرد ”دور شدن” یا ”دور کردن” واژه خنس اشاره شده است:

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿۱۵﴾

پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند، 

الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿۱۶﴾

ستارگانی که به سرعت می روند و پنهان می شوند 

آیه ۱۶آیه قبل یعنی ۱۵را معنی میکند و خنس دراین آیات یعنی ستاره ای که دور وپنهان میشود. ملاحظه میشود که عملکرد ”دورشدن” در کلمه خنس  کاملا محسوس است.پس خناس نیز عاملی است که باعث دور شدن وناپدیدشدن (ایمان) میشود.

بوسیله ی
...