و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
با سلام ایا در کتب تورات و انجیل ایه ای داریم که به حفظ و عدم دستکاری ان تصریح شده باشد؟
در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

بله:

گیاه خشک شد و گل پژمرده گردید، لیکن کلام خدای ما تاابدالاباد استوار خواهد ماند (صحیفه اشعیا 40:8)

‌ای خداوند کلام تو تا ابدالاباد در آسمانها پایدار است (مزامیر 119:89)

آسمان و زمین زایل می‌شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشود (انجیل صحیفه مرقس 13:31)

بوسیله ی
تشکر. چرا ایات تورات و انجیل رو مثل ایات قران متن اصلیش رو نمیگذارید؟
بسیاری از افراد ترجمه فارسی این آیات را متوجه نمی شوند. چطور انتظار داشته باشیم که نوشته ذیل را کسی متوجه شود؟

לעולם יהוה דברך נצב בשמים (مزامیر 119:89)
...