و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.

آیا در کتب منقبل گفته شده است که از سپیده ی صبح تا تاریکی شب باید از خوردن و آشامیدن دست کشید و این تعریف روزه است؟

با تشکر.
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ

آیات تورات می فرمایند:

 و یهوه موسی را خطاب کرده، گفت: «در دهم این ماه هفتم، روز کفاره است. این برای شما محفل مقدس باشد. جانهای خود را ذلیل سازید، و هدیه آتشین برای خداوند بگذرانید. و در همان روز هیچ کار مکنید، زیرا که روز کفاره است تا برای شما به حضور یهوه خدای شما کفاره بشود. و هر کسی‌که در همان روز خود را ذلیل نسازد، از قوم خود منقطع خواهد شد. و هر کسی‌که در همان روزهرگونه کاری بکند، آن شخص را از میان قوم اومنقطع خواهم ساخت. هیچ کار مکنید. برای پشتهای شما در همه مسکنهای شما فریضه‌ای ابدی است. این برای شما سبت آرامی خواهدبود، پس جانهای خود را ذلیل سازید، درشام روز نهم، از شام تا شام، سبت خود را نگاه دارید (تورات صحیفه لاویان فصل 23 آیات 26 الی 32)

روزه در تورات از شامگاه تا شامگاه و به مدت یک روز کامل برگزار می گردد واحکام دیگر آن روز در آیات فوق آمده است. 

بوسیله ی
انتخاب شده بوسیله ی
...