و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

یحیی در انجیل مرقس باب 1 ایه 10می گوید :

و واقع‌ شد در آن‌ ایام‌ که‌ عیسی‌ از ناصره‌ جلیل‌ آمده‌ در اردن‌ از یحیی‌ تعمید یافت‌. و چون‌ از آب‌ برآمد، در ساعت‌ آسمان‌ را شکافته‌ و دید روح‌ را که‌ مانند کبوتری‌ بروی‌ نازل‌ می‌شود. 

و در انجیل يوحنا باب 1 ايهء 33 مي گويد :

وقتي خدا مرا فرستاد تا مردم را غسل تعميد دهم در همان وقت به من فرمود هر گاه ديدي كه روح خدا ازاسمان امد و بر كسي قرار گرفت بدان كه او همان است كه منتظرش هستيد .

همچنین در باب 3 ايهء 26 مي گويد : 

شاگردان يحيي نزد او امده و گفتند استاد ان شخص كه ان طرف رود اردن بود و گفتي كه مسيح است اكنون او نيز مردم را غسل تعميد مي دهد .

از این عبارات معلوم می شود که یحیی مسیح را پیش از نزول روح و حتی پیش از غسل تعمید میشناخت.

اما  انجیل متي باب11 ايهء 2 وانجيل لوقا باب 7 ايهء 18می گوید :

وقتي يحيي در زندان خبر معجزه هاي عيسي را شنيد دو نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاد تا ازاو بپرسند ايا تو همان مسيح موعود هستي يا هنوز بايد منتظر امدن او باشيم

اما از این جملات برداشت می شود که یحیی عیسی را نمیشناخت. 

آیا در انجیل ،تناقضی پیرامون شناخت یحیی از عیسی وجود دارد؟
 

در انجیل بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...