و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
مخصوصا اشاره به قیدار میکند که پسر دومین اسماعیل بوده،که قوم قریش از آنها بودند.

اینک خداوند زمین را خالی و ویران می کند، و آن را واژگون ساخته، ساکنانش را پراکنده می‌سازد. 2 و مثل قوم، مثل کاهن و مثل بنده، مثل آقایش و مثل کنیز، مثل خاتونش و مثل مشتری، مثل فروشنده و مثل قرض دهنده، مثل قرض گیرنده و مثل سودخوار، مثل سود دهنده خواهد بود. 3 و زمین بالکل خالی و بالکل غارت خواهد شد زیرا خداوند این سخن را گفته است. 4 زمین ماتم می‌کند و پژمرده می‌شود. ربع مسکون کاهیده و پژمرده می‌گردد، شریفان اهل زمین کاهیده می‌شوند. 5 زمین زیرساکنانش ملوث می‌شود زیرا که از شرایع تجاوزنموده و فرایض را تبدیل کرده و عهد جاودانی راشکسته‌اند. 6 بنابراین لعنت، جهان را فانی کرده است و ساکنانش سزا یافته‌اند لهذا ساکنان زمین سوخته شده‌اند و مردمان، بسیار کم باقی‌مانده‌اند. 7 شیره انگور ماتم می‌گیرد و مو کاهیده می‌گردد وتمامی شاددلان آه می‌کشند. 8 شادمانی دفها تلف شده، آواز عشرت کنندگان باطل و شادمانی بربطها ساکت خواهد شد. 9 شراب را با سرودهانخواهند آشامید و مسکرات برای نوشندگانش تلخ خواهد شد. 10 قریه خرابه منهدم می‌شود وهر خانه بسته می‌گردد که کسی داخل آن نتواندشد. 11 غوغایی برای شراب در کوچه‌ها است. هرگونه شادمانی تاریک گردیده و سرور زمین رفع شده است. 12 ویرانی در شهر باقی است ودروازه هایش به هلاکت خرد شده است. 13 زیرا که در وسط زمین در میان قوم هایش چنین خواهدشد مثل تکانیدن زیتون و مانند خوشه هایی که بعد از چیدن انگور باقی می‌ماند.

 14 اینان آواز خود را بلند کرده، ترنم خواهندنمود و درباره کبریایی خداوند از دریا صداخواهند زد. 15 از این جهت خداوند را در بلادمشرق و نام یهوه خدای اسرائیل را درجزیره های دریا تمجید نمایید. 16 از کرانهای زمین سرودها را شنیدیم که عادلان را جلال باد. اما گفتم: وا حسرتا، وا حسرتا، وای بر من! خیانت کاران خیانت ورزیده، خیانت کاران به شدت خیانت ورزیده‌اند. 17 ‌ای ساکن زمین ترس و حفره و دام بر تو است. 18 و واقع خواهد شد که هرکه از آواز ترس بگریزد به حفره خواهد افتاد وهر‌که از میان حفره برآید گرفتار دام خواهد شدزیرا که روزنه های علیین باز شده و اساسهای زمین متزلزل می‌باشد. 19 زمین بالکل منکسرشده. زمین تمام از هم پاشیده و زمین به شدت متحرک گشته است. 20 زمین مثل مستان افتان وخیزان است و مثل سایه بان به چپ و راست متحرک و گناهش بر آن سنگین است. پس افتاده است که بار دیگر نخواهد برخاست.

 21 و در آن روز واقع خواهد شد که خداوندگروه شریفان را بر مکان بلند ایشان و پادشاهان زمین را بر زمین سزا خواهد داد. 22 و ایشان مثل اسیران در چاه جمع خواهند شد و درزندان بسته خواهند گردید و بعد از روزهای بسیار، ایشان طلبیده خواهند شد. 23 و ماه خجل و آفتاب رسوا خواهد گشت زیرا که یهوه صبایوت در کوه صهیون و در اورشلیم و به حضور مشایخ خویش، با جلال سلطنت خواهدنمود
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر.

فرض های سوال شما اشتباه است:

1) در هیچ آیه ای از قرآن نفرموده که بین محمد و اسماعیل رابطه ای نسبی وجود دارد (لطفا ادعاهای حدیث و روایات را بجای قرآن طرح نکنید!)

2) در هیچ آیه ای از قرآن نفرموده که بین محمد و قریش رابطه ای وجود دارد (این هم ادعاهای حدیث و روایات  است).

در نهایت فراز فوق از کتاب اشعیاء به "نابود شدن زمین"، "باقی ماندن صالحان" و "داوری پروردگار" دلالت دارد. 

بوسیله ی
شما اگه به تاریخ قطعی باور نداشته باشید،اصلا فلسفه ی قرآن رو متوجه نمیشید،من شخصی رو دیدم اروپایی که میگفت راوی قرآن چه کسیست؟با کی حرف میزند؟ااصلا این کتاب از کجا اومده؟و خیلی سوالهای دیگه،اگه به تورات و انجیل توجه کنید میبینید،اکثرش روایته،و شاید خدا در بیشتر مواقع راوی نیست،چطور به آنها شک نمیکنید؟؟
لطفا بخش قوانین سایت را مطالعه کنید.
...