و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

تابوت عهد یعنی چه؟

+3 امتیاز
با سلام.

تابوت عهد در آیات قران و کتب منقبل یعنی چه و به چه چیزی اشاره دارد؟
سوال شده شهریور 20, 1395 در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی hamishebahar (13,370 امتیاز)
ویرایش شده مهر 22, 1395 بوسیله ی admin

1 پاسخ

+1 امتیاز

تابوت یا אָרוֹן (آرون) در لسان تورات به معنای عمومی صندوقچه می باشد:

و یوسف مرد، در حینی که صد و ده ساله بود. و او را حنوط کرده، در زمین مصر در تابوت אָרוֹן گذاشتند (تورات صحیفه پیدایش فصل 50 آیه 26)

اما عبارت تابوت عهد (آرون ها بریت) به صندوقچه ای دلالت دارد که پروردگار به موسی دستور داد تا آنرا بسازد و آن را درون خیمه اجتماع قرار می دادند و دارای دو عصا؛ یک تخت بر روی آن و دو کروبی بر بالای آن بود. تابوت روکش طلا داشت و یک نسخه از شهادات پروردگار در حوریب یا همان دو لوح در آن قرار داشت: 

10 «و تابوتی از چوب شطیم بسازند که طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع و نیم وبلندیش یک ذراع و نیم باشد. 11 و آن را به طلای خالص بپوشان. آن را از درون و بیرون بپوشان، وبر زبرش به هر طرف تاجی زرین بساز. 12 وبرایش چهار حلقه زرین بریز، و آنها را بر چهارقایمه‌اش بگذار، دو حلقه بر یک طرفش و دوحلقه بر طرف دیگر. 13 و دو عصا از چوب شطیم بساز، و آنها را به طلا بپوشان. 14 و آن عصاها رادر حلقه هایی که بر طرفین تابوت باشد بگذران، تاتابوت را به آنها بردارند. 15 و عصاها درحلقه های تابوت بماند و از آنها برداشته نشود. 16 و آن شهادتی را که به تو می‌دهم، در تابوت بگذار. 17 و تخت رحمت را از طلای خالص بساز. طولش دو ذراع و نیم، و عرضش یک ذراع ونیم. 18 و دو کروبی از طلا بساز، آنها را ازچرخکاری از هر دو طرف تخت رحمت بساز. 19 و یک کروبی در این سر و کروبی دیگر در آن سر بساز، کروبیان را از تخت رحمت بر هر دوطرفش بساز. 20 و کروبیان بالهای خود را بر زبرآن پهن کنند، و تخت رحمت را به بالهای خودبپوشانند. و رویهای ایشان به سوی یکدیگرباشد، و رویهای کروبیان به طرف تخت رحمت باشد. 21 و تخت رحمت را بر روی تابوت بگذار و شهادتی را که به تو می‌دهم در تابوت بنه. 22 ودر آنجا با تو ملاقات خواهم کرد و از بالای تخت رحمت از میان دو کروبی که بر تابوت شهادت می‌باشند، با تو سخن خواهم گفت، درباره همه اموری که بجهت بنی‌اسرائیل تو را امر خواهم فرمود (تورات صحیفه خروج فصل 25)

در کتاب  اول پادشاهان اشاره می شود که در زمان سلیمان محتویات تابوت چه بوده است:

و در تابوت چیزی نبود سوای آن دو لوح سنگ که موسی در حوریب در آن گذاشت، وقتی که خداوند با بنی‌اسرائیل در حین بیرون آمدن ایشان از زمین مصر عهد بست (صحیفه اول پادشاهان فصل 8 آیه 9)

لازم به ذکر است که پروردگار برای موسی مشخص می کند که تابوت عهد و دیگر وسائل باید تحت نظر موسی و به استادکاری دو فرد که پروردگار مشخص میکند ساخته شود:

و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: 2 «آگاه باش بصلئیل بن اوری بن حور را از سبط یهودا به نام خوانده‌ام. 3 و او را به روح خدا پر ساخته‌ام، و به حکمت و فهم ومعرفت و هر هنری، 4 برای اختراع مخترعات، تادر طلا و نقره و برنج کار کند. 5 و برای تراشیدن سنگ و ترصیع آن و درودگری چوب، تا در هرصنعتی اشتغال نماید. 6 و اینک من، اهولیاب بن اخیسامک را از سبط دان، انباز او ساخته‌ام، و دردل همه دانادلان حکمت بخشیده‌ام، تا آنچه را به تو امر فرموده‌ام، بسازند. 7 خیمه اجتماع و تابوت شهادت و کرسی رحمت که بر آن است، و تمامی اسباب خیمه، 8 و خوان و اسبابش و چراغدان طاهر و همه اسبابش و مذبح بخور، 9 و مذبح قربانی سوختنی و همه اسبابش، و حوض وپایه‌اش، 10 و لباس خدمت و لباس مقدس برای هارون کاهن، و لباس پسرانش بجهت کهانت، 11 و روغن و مسح و بخور معطر بجهت قدس، موافق آنچه به تو امر فرموده‌ام، بسازند (تورات صحیفه خروج فصل 31)

تورات فرموده که موسی صدای پروردگار را از بالای تابوت و بین کروبیانی که بر تابوت قرار داشت می شنید:

و چون موسی به خیمه اجتماع داخل شدتا با وی سخن گوید، آنگاه قول را می‌شنید که ازبالای کرسی رحمت که بر تابوت شهادت بود، ازمیان دو کروبی به وی سخن می‌گفت، پس با اوتکلم می‌نمود (تورات صحیفه اعداد فصل 7 آیه 89)

پس از موسی در زمان یوشع پروردگار آیات و معجزات بزرگی را بوسیله تابوت عهد در بین بنی اسرائیل ظاهر ساخت:

و واقع خواهد شد چون کف پایهای کاهنانی که تابوت یهوه، خداوند تمامی زمین رابرمی دارند در آبهای اردن قرار گیرد که آبهای اردن، یعنی آبهایی که از بالا می‌آید شکافته شده مثل توده بر روی هم خواهد ایستاد (صحیفه یوشع فصل 3 آیه 13)

و یهوه به یوشع گفت: «ببین اریحا وملکش و مردان جنگی را به‌دست تو تسلیم کردم. 3 پس شما یعنی همه مردان جنگی شهر را طواف کنید، و یک مرتبه دور شهر بگردید، و شش روزچنین کن. 4 و هفت کاهن پیش تابوت، هفت کرنای یوبیل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف کنید، و کاهنان کرناها را بنوازند. 5 و چون بوق یوبیل کشیده شود و شما آواز کرنا رابشنوید، تمامی قوم به آواز بلند صدا کنند، و حصار شهر به زمین خواهد افتاد، و هر کس از قوم پیش روی خود برآید (صحیفه یوشع فصل 6)

در زمان سلیمان تابوت در مسجدالاقصی که در اورشلیم بود قرار داده شد:

 پس خداوند کلامی را که گفته بود ثابت گردانید و من به‌جای پدرم داودبرخاسته، و بر وفق آنچه خداوند گفته بود برکرسی اسرائیل نشسته‌ام و خانه را به اسم یهوه خدای اسرائیل بنا نمودم. 11 و تابوت را که عهدخداوند که آن را با بنی‌اسرائیل بسته بود در آن می‌باشد در آنجا گذاشته‌ام (صحیفه دوم تواریخ فصل 6 آیات 10 و 11)

قرن ها بعد با حمله بخت النصر پادشاها بابل به اورشلیم و ویران سازی مسجد دیگر از سرنوشت تابوت سخنی به میان نمی آید اما صحیفه ارمیا در این خصوص تعیین تکلیف میکند:

16 «و خداوند می‌گوید که چون در زمین افزوده و بارور شوید در آن ایام بار دیگر تابوت عهد یهوه را به زبان نخواهند‌آورد و آن به‌خاطرایشان نخواهد آمد و آن را ذکر نخواهند کرد و آن را زیارت نخواهند نمود و بار دیگر ساخته نخواهد شد. 17 زیرا در آن زمان اورشلیم را کرسی یهوه خواهند نامید و تمامی امت‌ها به آنجابه جهت اسم یهوه به اورشلیم جمع خواهند شدو ایشان بار دیگر پیروی سرکشی دلهای شریرخود را نخواهند نمود (صحیفه ارمیا فصل 3 آیات 16 و 17)

بدین ترتیب اورشلیم به تابوت عهد یهوه مبدل میگردد و وعده نوسازی اورشلیم و تحقق آن از جانب پروردگار به تابوت جدید عهد معرفی می شود. اما بدبختانه آن نیز بواسطه کفر ورزی و شرک بنی اسرائیل و عدم پذیرش عیسی بن مریم بعنوان مسیح به یک ویرانه تبدیل گشت. 

پاسخ داده شده مرداد 26, 1396 بوسیله ی admin (96,910 امتیاز)
...