و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

برخی ادعا میکنند که تورات و صحف انبیاء فقط مخصوص قوم بنی اسرائیل و ذریه یعقوب است و افراد غیر بنی اسرائیلی حق پیروی از آن را نداشتند. اینان به آیاتی مانند آیه ذیل استناد می کنند:

زیرا که شهادتی در یعقوب برپا داشت و شریعتی در اسرائیل قرار داد و پدران ما را امر فرمود که آنها را به فرزندان خود تعلیم دهند (صحیفه مزامیر فصل 78 آیه 5)

آیا تورات و صحف انبیاء صرفا برای بنی اسرائیل یا همان ذریه یعقوب بوده است؟ یا خیر؟
 

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

مطابق آیات صحف انبیاء، کتاب مقدس تورات اختصاص به هیچ قوم خاصی نداشت و تنها ملاک برتری و برگزیده بودن ایمان و عمل به دستورات الله در تورات می باشد. به نمونه ذیل توجه فرمایید:

«و سایر قوم و کاهنان و لاویان و دربانان ومغنیان و نتینیم و همه کسانی که خویشتن را از اهالی کشورها به تورات خدا جدا ساخته بودند با زنان و پسران و دختران خود و همه صاحبان معرفت و فطانت، 29 به برادران و بزرگان خویش ملصق شدند و لعنت و قسم بر خود نهادند که به تورات خدا که به واسطه موسی بنده خدا داده شده بود، سلوک نمایند و تمامی اوامر یهوه خداوند ما و احکام و فرایض او را نگاه دارند و به عمل آورند (صحیفه نحمیا فصل 10 آیات 28 و 29)

فراز فوق اثبات میکند که هر کس از هر امتی چنانچه خود را از خدایان غیر و شرک طاهر سازد و به تورات چنگ بزند می تواند در سبیل هدایت قدم بردارد. لذا تورات (و بطور کلی کلام وحی) اختصاص به نژاد یا رنگ و پوست خاصی نداشته و ندارد و نخواهد داشت.

در آیات انجیل نیز می فرماید:

پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان رادید که بجهت تعمید وی می‌آیند، بدیشان گفت: «ای افعی‌زادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ 8 اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید، 9 و این سخن را به‌خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما می‌گویم خدا قادر است که از این سنگها فرزندان برای ابراهیم برانگیزاند. 10 و الحال تیشه بر ریشه درختان نهاده شده است، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد، بریده و در آتش افکنده شود. (انجیل صحیفه متی فصل 3 آیات 7 تا 10)

مطابق انجیل نیز قرابت و نزدیکی فیزیکی با حتی ابراهیم نیز نمی تواند نجات بخش انسان از عذاب دوزخ باشد لیکن صرفا ایمان و عمل صالح (به تعبیر انجیل میوه نیکو) است که نجات بخش انسان است.

بوسیله ی
...