و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
نویسنده کتاب تورات کیست
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

2 پاسخ

+2 امتیاز

خداوند پس از ارسال وحی به مردم ،وظیفه جمع آوری و حفظ و نگهداری کلام خود را به عهده گرفته است. بنابراین همان کسی که این کلام را از تغییر حفظ میکند ، همان کس نیز این کتاب را جمع آوری میکند.

در سوره قیامت آیه 16 و 17 خداوند میفرماید :

لَا تُحَرِّكْ بِهِۦ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِۦٓ [٧٥:١٦]
به تعجيل زبان به خواندن آن مجنبان،
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ [٧٥:١٧]
كه گردآوردن و خواندنش بر عهده ماست. 

در سوره حجر آیه 9 خداوند میفرماید :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ [١٥:٩]
ما قرآن را خود نازل كرده‌ايم و خود نگهبانش هستيم. 

و در کتب من قبل میخوانیم :

יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃(ישעיה הפרק 40 | 8)
;گیاه‌ خشك‌ شد و گل‌ پژمرده‌ گردید، لیكن‌ كلام‌ خدای‌ ما تا ابدالا´باد استوار خواهد ماند.»(اشعيا فصل 40 | 8)

כי אמן אמר אני לכם עד כי יעברו השמים והארץ לא תעבר יוד אחת או קוץ אחד מן התורה עד אשר יעשה הכל׃(מַתָּי הפרק 5 | 18)
;زیرا هر آینه به شما می‌گویم، تا آسمان و زمین زایل نشود، همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود.(متی فصل 5 | 18)

 

بوسیله ی
+1 امتیاز

کلمه "تورت" תורת در لسان وحی به عملکرد "راهنمایی کردن" دلالت دارد. در ترجمه های فارسی معمولا به واژۀ "شریعت" یا "احکام" برگردان شده است. بنابراین کلمه تورات اسم خاص کتابی نیست بلکه با توجه به عملکرد آن در لسان وحی به تمامی راهنمایی های پروردگار اطلاق می گردد. 

עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי

زیرا که ابراهیم قول مرا شنید، و وصایا و اوامر وفرایض و احکام (تورات) مرا نگاه داشت (صحیفه پیدایش فصل 26 آیه 5)

אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו (مزامیر یا زبور فصل 94 آیه 12)

‌ای یاه خوشابحال شخصی که او را تادیب می‌نمایی و از شریعت (تورات) خود او را تعلیم می‌دهی 

برای اشاره خاص به آنچکه الله بر موسی نازل کرد از ترکیب "ها توراه" (این تورات) یا "سِفِر تورات" (کتاب تورات) در آیات استفاده شده است:

והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים

و چون بر تخت مملکت خود بنشیند، نسخه این شریعت را از آنچه از آن، نزد لاویان کهنه است برای خود در طوماری بنویسد (تورات صحیفه تثنیه فصل 17 آیه 18)

ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה

بسیار قوی باشید و متوجه شده، هر‌چه در سِفِر تورات خدا مکتوب است نگاه دارید و به طرف چپ یا راست از آن تجاوز منمایید (صحیفه یوشع فصل 24 آیه 26)

توجه: کلمه سِفِر به معنای صحیفه یا کتاب نوشته شده است. 

مطابق آیات انجیل و قرآن نویسنده کتاب تورات (آنچکه بر موسی نازل شده بصورت خاص) موسی است و حتی در آیات آن کتب به اسم کتاب های موسی از آن یادشده است:

اما در باب مردگان که برمی خیزند، در کتاب موسی در ذکر بوته نخوانده‌اید چگونه خدا او را خطاب کرده، گفت که منم خدای ابراهیم و خدای اسحاق وخدای یعقوب (انجیل صحیفه مرقس فصل 12 آیه 26)

در قرآن:

أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿النجم: ٣٦﴾

يا بدانچه در صحيفه‌هاى موسى [آمده‌] خبر نيافته است؟

توجه شود که قرآن به جمع بودن صحیفه ها اشاره کرده که اشاره به صحیفه های خروج، لاویان، اعداد، تثنیه دارد که امروز به تورات موسی مسمی شده است. در صحیفه های مختلف تورات نیز بارها به نویسنده بودن موسی تاکید شده است:

و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب، تمام به انجام رسانید، (تورات صحیفه تثنیه فصل 31 آیه 24)

نتیجه:

توراه در اصطلاح لسان وحی به معنای رهنما و راهنمایی کردن است و به عملکرد دستورات پروردگار دلالت دارد. لیکن در معنای خاص با پسوندهای مختلف ظاهر شده (هاتوراه، سفر توراه) که اشاره به آن کتابی دارد که بر موسی نازل شده است. با نگاهی به دیگر آیات مشخص شد که خود آیات وحی آن کتاب خاص و نویسندگی آن را به موسی نسبت داده اند.

بوسیله ی
...