و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

به پرسش و پاسخ از قرآن، انجیل و تورات خوش آمدید!

برای شرکت در پرسش و پاسخ ها از طریق گزینۀ عضویت در بالای سایت ثبت نام فرمایید. مطالعۀ قوانین سایت را فراموش ننمایید. با تشکر!

طبق گفته تورات آیا اسماعیل همچون گورخری وحشی بوده است؟

+3 امتیاز

سلام

درترجمه تورات سفرپیدایش باب ۱۶ آیه ۱۲ اینطور میخوانیم:

 پسر تو وحشی خواهد بود و با برادران خود سرسازگاری نخواهد داشت. او بر ضد همه و همه بر ضد او خواهند بود.

بعضی از ترجمه ها هم گورخروحشی یا خروحشی ترجمه کرده اند. 

آیا اصل کلمه هم همین معنی را دارد؟؟

سوال شده شهریور 30, 1396 در تورات و عهدعتیق بوسیله ی saeid

1 پاسخ

+3 امتیاز
 
بهترین پاسخ

ابتدا به متن آیه 12 از فصل 16 صحیفه پیدایش و برگردان ترجمه قدیم آن توجه فرمایید:

והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

و او مردی وحشی خواهد بود، دست وی به ضد هر کس و دست هر کس به ضد او، و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود

با توجه به آیه داریم:

1) آیه فرموده  פרא אדם (فرا آدم) که کلمه آدم به معنای مرد یا انسان می باشد. اطلاق کردن گورخر یا خر ترجمه صد در صد غلط است. 

2) واژۀ פרא در لسان تورات از مشتق  פר (فر) می آید که بارها به "میوه" ، "پر ثمر" و "دارای انشعاب" دلالت کرده است:

ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלהים לא תאכלו ממנו ולא תגעו בו פן תמתון 

لکن از میوه درختی که در وسط باغ است، خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید (تورات پیدایش فصل 3 آیه 3)

و

ברוך פרי בטנך ופרי אדמתך ופרי בהמתך שגר אלפיך ועשתרות צאנך

میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه های گاو وبره های گله تو مبارک خواهند بود (تورات تثنیه فصل 28 آیه 4)

بنابراین ترجمه تورات صحیفه پیدایش باب ۱۶ آیه ۱۲از قرار ذیل است:

והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל פני כל אחיו ישכן

و او مردی پرثمر خواهد بود، دست وی با هر کس و دست هر کس با او، و پیش روی همه برادران خود ساکن خواهد بود

برای اثبات درستی این ترجمه فقط کافیست به آیات فصل بعد در کتاب پیدایش و پیشگویی پروردگار در خصوص اسماعیل مراجعه کرد. متوجه می شویم که این کلام را دقیقا تکرار کرده:

و اما در خصوص اسماعیل، تو را اجابت فرمودم. اینک او را برکت داده، بارور گردانم، و او را بسیار کثیر گردانم. دوازده رئیس از وی پدید آیند، و امتی عظیم ازوی بوجود آورم (تورات صیحفه پیدایش فصل 17 آیه 20)

 فلذا منظور دقیقا پرثمر بودن اسماعیل است نه گورخر بودن یا وحشی بودن او!!! ملاحظه می شود که تورات مقدس، اسماعیل را برکت داده است نه اینکه او را وحشی بنامد!! 

پاسخ داده شده مهر 4, 1396 بوسیله ی admin
انتخاب شده مهر 8, 1396 بوسیله ی glorypod
...