و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾

آیا خانه خدا در زمان یعقوب نابود شده بود؟

+3 امتیاز

همانطور که میدانیم ابراهیم دربیت عیل خانه خدا را بنا نهاد . اما درصحیفه پیدایش فصل ۲۸می خوانیم:

۱۰ یعقوب بئرشِبع را ترک کرد و به طرف حَران رفت.

۱۱ هنگام غروب آفتاب به محلی رسید. همانجا سنگی را زیر سر خود گذاشت و خوابید.

۱۲ در خواب دید: زینه ای در آنجا است که یک سرش بر زمین و سر دیگرش در آسمان است و فرشتگان از آن بالا و پائین می روند

۱۳ و خداوند در کنار آن ایستاده و می گوید: «من هستم خداوند، خدای ابراهیم و اسحاق. من این زمینی را که روی آن خوابیده ای به تو و فرزندان تو می دهم.

۱۴ نسل تو مانند غبار زمین زیاد می شود. آن ها قلمرو خود را از هر طرف توسعه می دهند. من بوسیلۀ تو و فرزندان تو، همۀ ملت ها را برکت می دهم.

۱۵ به خاطر داشته باش که من با تو می باشم و هر جا بروی تو را محافظت می کنم و تو را به این سرزمین باز می آورم. تو را ترک نمی کنم تا همه چیزهای را که به تو وعده داده ام به انجام رسانم.»

۱۶ یعقوب از خواب بیدار شد و گفت: «خداوند در اینجا است. او در این مکان است و من این را نمی دانستم.»

۱۷ او ترسید و گفت: «این چه جای ترسناکی است. اینجا باید خانۀ خدا باشد. اینجا دروازۀ آسمان است.»

۱۸ یعقوب روز بعد، صبح وقت برخاست و سنگی را که زیر سر خود گذاشته بود برداشت و آنرا به عنوان یک ستون یاد بود در آنجا گذاشت. بر روی آن روغن ریخت تا به این وسیله آنرا برای خدا وقف کند.

۱۹ او آن شهر را که تا آن موقع به لوز مشهور بود، بیت ئیل (یعنی خانۀ خدا) نامید.

یعنی درزمان یعقوب اثری از آن بنای ساخته شده توسط ابراهیم نبوده است؟یا مکانی که ابراهیم و اسماعیل  برای عبادت خدا ساخته بودند برای یعقوب مجهول بوده است؟

سوال شده آبان 11, 1396 در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی saeid (7,400 امتیاز)
ویرایش شده آبان 11, 1396 بوسیله ی saeid

1 پاسخ

+2 امتیاز
 
بهترین پاسخ

خیر.

خانه ای که ابراهیم بنا نمود بین عای و بیت ئیل قرار دارد نه در خود بیت ئیل. به آیات ذیل از صحیفه پیدایش توجه فرمایید:

 پس، ازآنجا به کوهی که به شرقی بیت ئیل است، کوچ کرده، خیمه خود را برپا نمود. و بیت ئیل بطرف غربی و عای بطرف شرقی آن بود. و در آنجا مذبحی برای خداوند بنا نمود و نام یهوه را خواند (تورات صحیفه پیدایش فصل 12 آیه 8)

 پس، از جنوب، طی منازل کرده، به بیت ئیل آمد، بدانجایی که خیمه‌اش در ابتدا بود، در میان بیت ئیل و عای، 4 به مقام آن مذبحی که اول بنانهاده بود، و در آنجا ابرام نام یهوه را خواند (تورات صحیفه پیدایش فصل 13 آیه 3)

بنابراین آن خانه ای که ابراهیم بنا نمود و محل عبادت برای همه مردم گردید بین عای و بیت ئیل (یعنی خارج از بیت ئیل) قرار دارد. این درحالی است که ستونی که یعقوب پس از دیدن آن رویا بنا نمود در خود بیت ئیل بنا شده است که قبلا مسمی به لوز بود.

نتیجه اینکه نه خانه خداوند از بین رفته بود و نه به فراموشی سپرده شده بود، بلکه این دو نقطه دو موقعیت جغرافیایی مختلف داشتند.
 

پاسخ داده شده آذر 18, 1396 بوسیله ی admin (96,910 امتیاز)
انتخاب شده آذر 18, 1396 بوسیله ی saeid
منظور از عبادتگاه ابراهیم همان کعبه امروزی است؟
ونکته دیگراینکه دربعضی آیات اشاره به عبادتگاه مردم اسراییل دربیت ئیل میشود این عبادتگاه ، بنای ساخته شده توسط ابراهیم است یا یعقوب؟ مثلا آیه زیرازکتاب داوران فصل۲۰:
۱۸ پیش از شروع جنگ، مردم اسرائیل به بیت ئیل رفتند و از خداوند مشوره خواسته پرسیدند: «کدام قبیله اول به جنگ بنیامین برود؟» خداوند در جواب فرمود: «قبیلۀ یهودا.»
به نظرم وبه شهادت قرآن این مکان باید همان بیت ساخته شده توسط ابراهیم واسماعیل باشدومکانی شناخته شده برای تمامی بنی اسرائیل.
...