و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
آیا ضامن شدن کار درستی است؟ شرایط ضمانت و نحوه رفع ضمانت چیست؟
در معنی کلمات بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

کسی‌که برای غریب ضامن شود البته ضررخواهد یافت، و کسی‌که ضمانت را مکروه دارد ایمن می‌باشد (صحیفه امثال فصل 11 آیه 15)

از‌جمله آنانی که دست می‌دهند مباش و نه از آنانی که برای قرضها ضامن می‌شوند اگر چیزی نداری که ادا نمایی پس چرابستر تو را از زیرت بردارد. (صحیفه امثال فصل 22 آیات 26 و 27)

 جامه آن کس را بگیر که به جهت غریب ضامن است، و او را به رهن بگیر که ضامن بیگانگان است (صحیفه امثال فصل 27 آیه 13)

با استناد به آیات فوق مشخص میگردد که برای ضامن شدن باید دارای حداقل دو خصوصیت بود:

1) فردی که ضمانتش را می کنیم را بشناسیم و از صحت ادعاهای او مبنی بر قصد او بر پرداخت قرض آگاهی داشته باشیم.

2) خود ضامن می بایست از توان مالی خود برای بازپرداخت قرض فرد مدیون در صورت لزوم آگاهی کامل داشته باشد. 

 

بوسیله ی
...