و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

سلام 

منظور از داوود درآیات فصل ۳۷ کتاب حزقیال کیست؟ وبنظرشما تحقق این نبوت مربوط به چه زمانی است؟قیامت؟

۲۳ از آن ببعد دیگر خود را با بت پرستی و اعمال زشت و گناه آلوده نمی کنند. آن ها را از تمام آلودگی ها پاک می سازم و از گناه کردن باز می دارم. آنوقت آن ها قوم برگزیدۀ من می باشند و من خدای شان.

۲۴ بنده ام، داود پادشاه شان می شود و تحت رهبری یک پیشوا از تمام فرایض من پیروی کرده همه را بجا می آورند.

۲۵ در آن سرزمینی که به بنده ام، یعقوب بخشیدم و پدران شان در آن زندگی می کردند، ساکن می شوند و خود شان با فرزندان و نواسه ها و اولادۀ خود برای همیشه در آنجا بسر می برند و بنده ام، داود تا ابد بر آن ها پادشاهی می کند.

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

به آیات فصل 34 همان کتاب حزقیال توجه فرمایید:

پس من گله خود را نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشوند و در میان گوسفند و گوسفند داوری خواهم نمود. 23 و یک شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند یعنی بنده خود داود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود. 24 و من یهوه خدای ایشان خواهم بود و بنده من داود در میان ایشان رئیس خواهدبود. من که یهوه هستم گفته‌ام (صحیفه حزقیال فصل 34 آیات 22 تا 24)

دقیقا بمانند فصل 37 صحیفه حزقیال، در آیات فوق نیز شاهد هستیم که پروردگار نوید مبعوث شدن داود که "شبانی" بین بنی اسرائیل است را داده است. و منظور از داود چیست؟ برای فهم این موضوع به آیات انجیل پیرامون برگزیده شدن مریم صدیقه و حامله شدن او از روح القدس می پردازیم:

واینک حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ خواهد بود و به پسر حضرت اعلی، مسمی شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواهد فرمود. و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود (انجیل صحیفه لوقا فصل 1 آیات 31 تا 33)

بنابراین، منظور از داود همان "سلاله داود" و اشاره به مسیح است که هم عهد داود است.

در اولین آیه انجیل صحیفه متی می فرماید:

کتاب نسب نامه عیسی مسیح بن داود بن ابراهیم (انجیل صحیفه متی فصل 1 آیه 1)

پر واضح است که عیسی پسر نسبی داود نیست اما از این جهت که پروردگار عهدش را با ابراهیم و سپس داود و سپس مسیح مقرر کرد او به پسر داود مسمی شده است. چرا که منظور از پسر کسی بودن در لسان وحی، رابطه نسبی با کسی داشتن نیست بلکه منظور هم مسیر و هم داستان بودن او با پدر خویش است و مسیح نیز هم خیمه داود است:

در آن روز خیمه داود را که افتاده است برپا خواهم نمود و شکافهایش رامرمت خواهم کرد و خرابیهایش را برپا نموده، آن را مثل ایام سلف بنا خواهم کرد. (صحیفه عاموس فصل 9 آیه 11)

بوسیله ی
...