و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
چاه زمزم چیست و در کدام ایه قران یا تورات و انجیل به ان اشاره شده است ؟
در عمومی بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

چاه زمزم یک جعل تاریخی است و هیچ خواستگاهی در آیات وحی کلام تورات، انجیل و قرآن ندارد.

این ادعا که چاه زمزم همان چاه بئرشبع در کتاب مقدس است نیز بدلایل زیر صد در صد باطل است:

1) مطابق صحیفه پیدایش تورات مقدس بئرشبع نام چاهی است که ابراهیم خود آنرا حفر نموده، پس این ادعا که زمزم همان بئرشبع است و بصورت معجزه آمیزی از زمین بیرون آمده است مطابق خود کتاب مقدس مردود و باطل می باشد: 

و ابراهیم ابی ملک را تنبیه کرد، بسبب چاه آبی که خادمان ابی ملک، از او به زور گرفته بودند. 26 ابی ملک گفت: «نمی دانم کیست که این کار راکرده است، و تو نیز مرا خبر ندادی، و من هم تاامروز نشنیده بودم.» 27 و ابراهیم، گوسفندان وگاوان گرفته، به ابی ملک داد، و با یکدیگر عهدبستند. 28 و ابراهیم، هفت بره از گله جدا ساخت. 29 گفت: «که این هفت بره ماده را از دست من قبول فرمای، تا شهادت باشد که این چاه را من حفر نمودم.» 30 از این سبب، آن مکان را، بئرشبع نامید، زیرا که در آنجا با یکدیگرقسم خوردند (تورات صحیفه پیدایش فصل 21 آیات 25 تا 31)

**نکته: محل جغرافیایی بئرشبع در کتاب مقدس دهها کیلومترها دورتر از بیت ئیل یا همان بیت الله الحرامی است که توسط ابراهیم بنا شده است. این خود دلیل مضاعفی است که بئرشبع اصلن در کنار مسجدالحرام که ابراهیم آنرا در سرزمین کنعان بناساخته است، قرار ندارد و کسانیکه این دروغ ها را سرهم بندی کرده اند، تورات را یکبار هم نخوانده بودند! 

2) چاه جعلی زمزم و دروغ هایی که پیرامون آن، مورد قبول عوام بیسواد قرار گرفته، ربطی به تورات مقدس ندارد. در تورات مقدس هیچ آیه ای به دویدن هاجر بین صفا و مروه و پای کوبیدن بر زمین اشاره ندارد و تمامی اینها جعلیاتی است که بدبختانه مورد قبول قرار گرفته است. 

به فراز مربوط به هاجر و اسماعیل از تورات مقدس توجه فرمایید تا مشخص شود چرا چاه زمزم یک جعل است:

 بامدادان، ابراهیم برخاسته، نان و مشکی از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش وی نهاد، و او را با پسر روانه کرد. پس رفت، و در بیابان بئرشبع می‌گشت. 15 وچون آب مشک تمام شد، پسر را زیر بوته‌ای گذاشت. 16 و به مسافت تیر پرتابی رفته، در مقابل وی بنشست، زیرا گفت: «موت پسر را نبینم.» و در مقابل او نشسته، آواز خود را بلند کرد وبگریست. 17 و خدا، آواز پسر را بشنید، و فرشته خدا از آسمان، هاجر را ندا کرده، وی را گفت: «ای هاجر، تو را چه شد؟ ترسان مباش، زیراخدا، آواز پسر را در آنجایی که اوست، شنیده است. 18 برخیز و پسر را برداشته، او را به‌دست خود بگیر، زیرا که از او، امتی عظیم بوجودخواهم آورد.» 19 و خدا چشمان او را باز کرد تاچاه آبی دید. پس رفته، مشک را از آب پر کرد، وپسر را نوشانید. 20 (تورات صحیفه پیدایش فصل 21 آیات 14 الی 20)

همانطور که از آیات فوق مشخص است نه هفت بار دویدنی بین صفا و مروه وجود داشته و نه پای کوبیدنی و نه کوهی که صفا نام داشته باشد یا کوهی که مروه باشد! 

بنابراین چاه زمزم ربطی به بئرشبع موجود در کتاب مقدس ندارد و زمزم صرفا یک جعل تاریخی است. 

بوسیله ی
...