و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

با سلام

قبلا در این سایت به دیدگاه قرآن کریم در مورد پوشش زنان اشاره شده است.

میخواستم نظر تورات و انجیل را در مورد پوشش زنان بدانم.

تا چه مقدار پوشش برای زنان طبق تورات و انجیل اجباری است؟

آیا  پوشش موی سر در تورات و انجیل آمده؟

ممنون

در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

در هیچ آیه ای از تورات یا انجیل به لزوم پوشش موی سر زن اشاره ای نشده است. 

در مساله مربوط به حدود پوشش زنان به قرینه آیه ذیل می توان به نکته ای پی برد:

و به تامار خبر داده، گفتند: «اینک پدرشوهرت برای چیدن پشم گله خویش، به تمنه می‌آید.» 14 پس رخت بیوگی را از خویشتن بیرون کرده، برقعی به رو کشیده، خود را در چادری پوشید، و به دروازه عینایم که در راه تمنه است، بنشست. زیرا که دید شیله بزرگ شده است، و او را به وی به زنی ندادند. 15 چون یهودا او را بدید، وی را فاحشه پنداشت، زیرا که روی خود را پوشیده بود (تورات صحیفه پیدایش فصل 38 آیات 13 تا 15)

آنطور که از آیات مشخص است، در زمان زندگی یعقوب و اسباط بنی اسرائیل، پوشاندن صورت با استفاده از برقع یا چادر تکنیکی بوده که فاحشه ها و روسپیان برای مخفی شدن از انظار عمومی از آن استفاده می کرده اند ! 

غیر از این مورد، آیات تورات و انجیل، در مورد مساله پوشش زن آیاتی را ارائه نفرموده اند.

لازم به ذکر است که انجیل آیات مفصلی در مورد نگاه به نامحرم ارائه فرموده که طرح آنها در پرسش و پاسخی مرتبط قابل ذکر است. 

بوسیله ی
...