و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

با عرض سلام

با توجه به اینکه آیات قرآن عظیم قبلا در این مورد مورد بحث قرار گرفته است.

لطفا آیاتی که در مورد نگاه کردن به نامحرم در تورات و انجیل آمده را مفصلا  توضیح بفرمایید.

ممنون

در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز

در انجیل صحیفه متی می فرماید:

شنیده‌اید که به اولین گفته شده است "زنامکن." 28 لیکن من به شما می‌گویم، هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زناکرده است. 29 پس اگر چشم راستت تو رابلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو رابهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد، ازآنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود. 30 و اگردست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خوددور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی ازاعضای تو نابود شود، از آنکه کل جسدت دردوزخ افکنده شود (انجیل صحیفه متی فصل 5 آیات 27 الی 30)

در تورات صحیفه خروج هم به موضوع کلی غمض عین اشاره شده است:

به خانه همسایه خود طمع مورز، و به زن همسایه ات وغلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و به هیچ‌چیزی که از آن همسایه تو باشد، طمع مکن.» (تورات صحیفه خروج فصل 20 آیه 17)

بوسیله ی
...