و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+4 امتیاز
در آیات متعددی از قرآن صحبت از تسبیح خداوند و در آیاتی دیگر صحبت از "صلات" و یا نماز شده است.

تسبیح با صلات چه تفاوتی دارد؟
در صلات (نماز) بوسیله ی

1 پاسخ

+4 امتیاز

با توجه به آیات قرآن میتوان فهمید که "صلات" همان تسبیح کردن خداوند است که باید در چارچوب خاصی انجام بگیرد.

خداوند این چارچوب را در قرآن برای مشخص کرده است که در این پست این چارچوب ها معرفی شده است.

برخی از این چارچوب ها عبارتند از :

وضو و تیمم: ﴿المائدة: ٦﴾
مسجد و محل صلات: ﴿الجن: ١٨﴾
اوقات صلات: ﴿طه: ١٣٠﴾
فحوا و محتوای صلات:  ﴿طه: ١٤﴾
قبله:  ﴿البقرة: ١٤٤﴾
طهارت و حضور عقل:  ﴿النساء: ٤٣﴾ 
کیفیت عبادت در صلات: ﴿الإسراء: ١١٠﴾

بنابراین ما میتوانیم در هر حالتی و به هر صورتی خداوند را تسبیح بگوییم اما برای اقامه صلاه حتما باید ویژگی ها و قوانین خاص گفته شده را هنگام تسبیح گفتن خداوند رعایت کنیم.

بوسیله ی
...