و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
نظر تورات و صحف انبیا راجع به سنت شفاهی چیست؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
باز کردن از نو بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

قبلا در این پست در بیانی متفاوت به این سوال پاسخ داده شده است. لیکن برای گشودن زوایای دیگر به نکات ذیل نیز توجه فرمایید:

در آیات متعدد تورات اشاره شده که تمامی دستورات یهوه به بنی اسرائیل کاملا در تورات توسط موسی کتابت شده اند و هیچ دستوری شفاهی و بدون کتابت در تورات باقی نمانده است. بعنوان مثال: 

پس موسی آمده، همه سخنان یهوه و همه این احکام را به قوم باز‌گفت و تمامی قوم به یک زبان در جواب گفتند: «همه سخنانی که خداوند گفته است، بجاخواهیم آورد. 4 و موسی تمامی سخنان خداوند را نوشت و بامدادان برخاسته، مذبحی درپای کوه و دوازده ستون، موافق دوازده سبطاسرائیل بنا نهاد (تورات صحیفه خروج فصل 24 آیات 3 و 4)

دقت شود که آیه فوق به تاکید فرموده "כל דברי יהוה" (کل دبری یهوه) که به معنای "کل رهنمودهای یهوه" است.

دلیل دیگر باطل بودن هرگونه سنت شفاهی از نظر تورات آن است که مطابق آیات تورات سعادتمندی در دنیا و آخرت به صرف عمل به دستورات طومار تورات حاصل می شود نه اقوال این و آن:

اگر آواز یهوه خدای خود را اطاعت نموده، اوامر و فرایض او را که در طومار این شریعت مکتوب است، نگاه داری، و به سوی یهوه، خدای خود، با تمامی دل و تمامی جان بازگشت نمایی (تورات صحیفه تثنیه فصل 30 آیه 10)

 در آیه فوق عبارت "הכתובה בספר התורה הזה" (هاکتوبه بسفر هاتوراه یهوه) بوضوح مشخص می کند که معیار سعادتمندی و تقوا در محضر الله عمل به دستورات "مکتوب در صحیفه تورات یهوه" است. این بوضوح خط بطلان بر ادعای افرادی است که سنت شفاهی خاخام ها را در دایره دین محسوب می نمایند. 

نتیجه

مطابق آیات متعدد تورات مقدس، تمامی دستورات و رهنمودهایی که موسی از جانب خداوند به بنی اسرائیل منتقل کرده، در طومار تورات مکتوب شده است و هیچ دستور یا فرمانی از قلم تورات نیفتاده است. همچنین مطابق نص صریح آیات تورات معیار سعادتمندی در دنیا و آخرت، صرفا عمل به دستورات مکتوب در طومار تورات یهوه می باشد. لذا نسبت دادن هر ادعا به یهوه چنانچه در متن صریح تورات و صحف انبیاء موجود نباشد، دروغ و افترا به الله است و مستوجب کیفر.  

 

بوسیله ی
...