و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

درفصل ۱۲کتابزکریا میخوانیم:

۱۰و بر خاندان داود و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و تضرّعات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زده‌اند خواهند نگریست وبرای من مثل نوحه‌گری برای پسر یگانه خود، نوحه‌گری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخست‌زاده خویش ماتم گیرد، برای من ماتم تلخ خواهند گرفت.

که مطابق آیات زیر ازانجیل یوحناست:

۳۴لکن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزه‌ای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمد. ۳۵و آن کسی که دید شهادت داد و شهادت او راست است و او می‌داند که راست می‌گوید تا شما نیز ایمان آورید. ۳۶زیرا که این واقع شد تا کتاب تمام شود که می‌گوید، استخوانی از او شکسته نخواهد شد. ۳۷و باز کتاب دیگر می‌گوید، آن کسی را که نیزه زدند خواهند نگریست.

همانطور که مشاهده میشود درکتاب زکریا به خداوند نیزه زده اند ولی دریوحنا به عیسی نیزه زده اند. این موضوع اشاره ای به الوهیت مسیح دارد؟

 

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

2 پاسخ

+1 امتیاز

تثلیت در مسیحیت به دلیل بررسی آیات در انزوا و خوشه چینی آیات بوجود می آید درحالیکه اگر این کلام بطور کامل بررسی شود و معنی هر واژه در متن کتاب مقدس بررسی شود تمامی شبهات از بین خواهد رفت. 

لذا پاسخ اینگونه سوالات بصورت کلی تر در قالب سوالات زیر پاسخ داده شده است که با کلیک بر روی هر عنوان میتوانید به پاسخ آن دسترسی داشته باشید. 

چرا داوود در مزامیر مسیح را خداوند میخواند؟

منظور از خداوند در یوحنا 20:28 از انجیل چیست؟

آیا در انجیل عیسی و خدا یکی هستند ؟

آیا انجیل تصدیق کننده تثلیث است؟

بوسیله ی
+1 امتیاز

در انجیل آشکارا می فرماید که مسیح عیسی بن مریم فرستاده شده توسط خداوند است:

آمین آمین به شما می گویم هر‌که کلام مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد، حیات جاودانی دارد و در داوری نمی آید، بلکه از موت تا به حیات منتقل گشته است (انجیل صحیفه یوحنا فصل 5 آیه 23)

بنابراین، آیات انجیل آشکارا الله را "احد" یعنی مجزا از رسول فرستاده شده می داند و آشکارا می فرماید که عیسی تبلیغ کننده تعلیمات الله بود، نه تعلیمات شخصی خودش:

 16 عیسی در جواب ایشان گفت: «تعلیم من از من نیست، بلکه ازفرستنده من. 17 اگر کسی بخواهد اراده او را به عمل آرد، درباره تعلیم خواهد دانست که از خداست یا آنکه من از خود سخن می‌رانم (انجیل صحیفه یوحنا فصل 7 آیات 16 و 17)

نتیجه :

اطلاق واژۀ "من" در آیات متعدد عهدعتیق که نبوت های مربوط به مسیح است، به پیکره یا جسد الله دلالت ندارد. بلکه به آن جان و روح سخن گویی دلالت دارد که از دهان مسیح (از شیرخوارگی تا رفعت به آسمان) با بنی اسرائیل سخن گفت و کلام الهی را بدیشان منتقل فرمود. این جان و روح، همان روح قدوس از جانب الله است که از بدو خلقت تا قیامت شاهد بر همه چیز بوده و شهادتش، مورد تایید الله است. از اینرو، وقتی او سخن از نیزه خوردن خود می کند، منظورش خدا بودن صاحب جسدی که نیزه خورده نیست! (یعنی عیسی) ! بلکه منظورمش نیزه خوردن صاحب کلامی است که به حق دعوت میکند. بسیاری تصور میکنند که این عیسی است که بحق دعوت میکند، اما آیات فوق نشان می دهد که این الله است که به حق دعوت میکند و عیسی صرفا وسیله انتقال پیام یا فرستنده است. 

لذا کاملا مشخص است که انجیل دکترین دروغین الوهیت یا خدابودن مسیح را رد می کند و بر آن خط بطلان می کشد. در آیات انجیل، مسیح عیسی بن مریم، "فرستاده" خداوند است و این روح و جان قدوس الهی است که مولف پیام از شیرخوارگی تا رفعت است و آن روح و جان است که از دهان مسیح با بنی اسرائیل تکلم کرده است. 

بوسیله ی
...