و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

آیا نسبت شراب سازی که انجیل صحیفه یوحنا به عیسی داده حقیقت دارد؟ مگر شراب حرام نیست؟ پس چرا از این عمل زشت تعبیر به معجزه شده است؟

و در روز سوم، در قانای جلیل عروسی بودو مادر عیسی در آنجا بود. 2 و عیسی وشاگردانش را نیز به عروسی دعوت کردند. 3 و چون شراب تمام شد، مادر عیسی بدو گفت: «شراب ندارند.» 4 عیسی به وی گفت: «ای زن مرابا تو چه‌کار است؟ ساعت من هنوز نرسیده است.» 5 مادرش به نوکران گفت: «هر‌چه به شماگوید بکنید.» 6 و در آنجا شش قدح سنگی برحسب تطهیریهود نهاده بودند که هر یک گنجایش دو یا سه کیل داشت. 7 عیسی بدیشان گفت: «قدحها را ازآب پر کنید.» و آنها را لبریز کردند. 8 پس بدیشان گفت: «الان بردارید و به نزد رئیس مجلس ببرید.» پس بردند؛ 9 و چون رئیس مجلس آن آب را که شراب گردیده بود، بچشید و ندانست که از کجااست، لیکن نوکرانی که آب را کشیده بودند، می‌دانستند، رئیس مجلس داماد را مخاطب ساخته، بدو گفت: 10 «هرکسی شراب خوب رااول می‌آورد و چون مست شدند، بدتر از آن. لیکن تو شراب خوب را تا حال نگاه داشتی؟» 11 و این ابتدای معجزاتی است که از عیسی درقانای جلیل صادر گشت و جلال خود را ظاهرکرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. (انجیل صحیفه یوحنا فصل 2 آیات 1 الی 11)

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...