و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

منظور از مکروه ویرانگر در کتاب دانیال و انجیل متی کیست؟ وبه کدام واقعه اشاره دارد؟

متی ۲۴:

۵پس چون مکروهِ ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در مقام مقدّس بر پا شده بینید هر که خواند دریافت کند۱۶آنگاه هر که در یهودیّه باشد به کوهستان بگریزد؛ ۱۷و هر که بر بام باشد، بجهت برداشتن چیزی از خانه به زیر نیاید؛ ۱۸و هر که در مزرعه است، بجهت برداشتن رخت خود برنگردد ۱۹لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایّام!

دانیال۹:

۲۶ پس از آن شصت و دو هفته، آن پیشوای برگزیده کشته می شود، اما نه بخاطر خودش. بعد پادشاهی همراه لشکر خود اورشلیم و عبادتگاه را ویران می کند. آخر زمان مثل طوفان فرا می رسد و جنگ و خرابی ها را که تعیین شده، با خود می آورد.

۲۷ این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته ای می بندد، اما وقتی نصف این مدت بگذرد، مانع تقدیم قربانیها و هدایا می شود. بعد این مکروه ویرانگر، عبادتگاه را نجس می سازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش می آید.»

 

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

مکروه ویرانی در انجیل صحیفه لوقا اینطور تبیین شده است:

20 «و چون بینید که اورشلیم به لشکرها محاصره شده است آنگاه بدانید که خرابی آن رسیده است. 21 آنگاه هر‌که در یهودیه باشد، به کوهستان فرار کند و هر‌که در شهر باشد، بیرون رود و هر‌که در صحرا بود، داخل شهر نشود. 22 زیرا که همان است ایام انتقام، تا آنچه مکتوب است تمام شود. 23 لیکن وای بر آبستنان وشیردهندگان در آن ایام، زیرا تنگی سخت برروی زمین و غضب بر این قوم حادث خواهد شد. 24 و به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان جمیع امت‌ها به اسیری خواهند رفت و اورشلیم پایمال امت‌ها خواهد شد تا زمانهای امت‌ها به انجام رسد.(انجیل صحیفه لوقا فصل 21 آیات 20 تا 24)

بنابراین منظور از "مکروه ویرانگری" که در انجیل صحیفه متی فصل 24 و صحیفه دانیال فصل 9 بدان اشاره شده، چیزی جز محاصره شدن اورشلیم و خراب شدن آن توسط آن لشکرها نمی باشد. فراز دیگری از انجیل این مکروه ویرانگر را اینطور تبیین نموده است:

37 «ای اورشلیم، اورشلیم، قاتل انبیا وسنگسار کننده مرسلان خود! چند مرتبه‌خواستم فرزندان تو را جمع کنم، مثل مرغی که جوجه های خود را زیر بال خود جمع می‌کند ونخواستید! 38 اینک خانه شما برای شما ویران گذارده می‌شود. 39 زیرا به شما می‌گویم از این پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می‌آید.» (انجیل صحیفه متی فصل 23 آیات 37 الی 39)

نتیجه

مکروه ویرانگر، وجه تسمیه سپاهی است که پس از مسیح، اورشلیم را محاصره نموده و آنرا از بین برد. این ویرانگر اشاره به سپاه رومیان به فرماندهی "تیتوس" سرلشکر سپاه روم دارد که در سال 70 پس از میلاد، اورشلیم را محاصره نموده و سپس یهودیان را قتل عام و اورشلیم و مسجدالاقصی را ویران نمود. امپراطوری روم، این پیروزی تیتوس را در "طاق نصرت تیتوس" که در شهر رم امروز است بصورت مجسمه و حکاکی درآورد و امروز نیز یکی از جاذبه های توریستی رم می باشد. لازم بذکر است که تیتوس در 41 سالگی و تنها پس از آنکه دو سال بود که به مقام امپراطوری روم رسیده بود، درگذشت. 

بوسیله ی
...