و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
آیا رسالات عهد جدید البته غیر از پولس و شامل پطرس،یعقوب،یوحنا ویهودا الهامی هستند و باهدایت روح القدس نوشته شده اند یا خلاف اناجیل میباشند؟
در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...