و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
آیا مطابق آیات ذیل زاییدن فرزند نجاست به بار می آورد؟و آیا نجاست حاصل از دختر دو برابر پسر است؟!!!

۱و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت، ۲بنی‌اسرائیل را خطاب کرده، بگو، چون زنی آبستن شده، پسر نرینه‌ای بزاید، آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق ایام طمث حیضش نجس باشد. ۳و در روز هشتم گوشت غلفۀ او مختون شود. ۴و سی و سه روز در خون تطهیر خود بماند، و هیچ چیز مقدس را لمس ننماید، و به مکان مقدس داخل نشود، تا ایام طهرش تمام شود. ۵و اگر دختری بزاید، دو هفته برحسب مدت طمث خود نجس باشد، و شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند (تورات صحیفه لاویان فصل 12)

اگر چنین است آیات انجیل در مورد نجاستی که از درون صادر میشود چیست؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

خیر.

و در ضمن مابقی آیات را سانسور کرده اید که متن کامل آن را برای پاسخ به سوال خودتان می آورم:

1  و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: 2 «بنی‌اسرائیل را خطاب کرده، بگو: چون زنی آبستن شده، پسر نرینه‌ای بزاید، آنگاه هفت روز نجس باشد، موافق ایام طمث حیضش نجس باشد. 3 و در روز هشتم گوشت غلفه اومختون شود. 4 و سی و سه روز در خون تطهیرخود بماند، و هیچ‌چیز مقدس را لمس ننماید، وبه مکان مقدس داخل نشود، تا ایام طهرش تمام شود. 5 و اگر دختری بزاید، دو هفته برحسب مدت طمث خود نجس باشد، و شصت و شش روز در خون تطهیر خود بماند. 6 و چون ایام طهرش برای پسر یا دختر تمام شود، بره‌ای یک ساله برای قربانی سوختنی و جوجه کبوتر یافاخته‌ای برای قربانی گناه به در خیمه اجتماع نزدکاهن بیاورد. 7 و او آن را به حضور خداوندخواهد گذرانید، و برایش کفاره خواهد کرد، تا ازچشمه خون خود طاهر شود. این است قانون آن که بزاید، خواه پسر خواه دختر. 8 و اگر دست اوبه قیمت بره نرسد، آنگاه دو فاخته یا دو جوجه کبوتر بگیرد، یکی برای قربانی سوختنی ودیگری برای قربانی گناه. و کاهن برای وی کفاره خواهد کرد، و طاهر خواهد شد.» (تورات صحیفه لاویان فصل 12)

با مطالعه کامل آیات مشخص می شود که:

1) پیروان تورات، می بایست پس از وضع حمل دوره ایام طهر را سپری نمایند و طی آن ایام به مکان مقدس خداوند وارد نشوند.

2) سپری کردن ایام طهر لازم است اما کافی نیست. برای طاهر شدن، پیروان تورات پس از طی ایام طهر، می بایست اقدام به قربانی کردن یک بره و یک جوجه کبوتر نزد کاهن کنند. تنها با انجام این مراحل است که زن طاهر می شود.

نتیجه

نجاست یا ناپاکی پس از زایمان، که تورات برای طاهر شدن از آن به محقق شدن دو شرط اشاره کرده، هیچ ربطی به نجاست ذاتی مادر، پسر یا دختر ندارد. با مطالعه فراز آیات کاملا مشخص است که این نجاست هیچ ربطی به ذات مادر، پسر یا دختر یا شیوه وضع حمل ندارد. بلکه صرفا حکمی است که پروردگار آن را برای بنی اسرائیل مقرر فرموده و بدون دلیل لازم الاجرا می باشد!!! 

قرآن به صراحت اشاره فرموده که سبب حرام شدن بسیاری از طیبات بر بنی اسرائیل، گردنکشی های ایشان در پیشگاه خداوند بوده و خداوند با وضع احکام سخت (مانند آنچکه در فوق آمد) صرفا قصد رام کردن و همچنین آزمایش مجدد این قوم سرکش را دارد. می دانیم که این دستورات در قرآن یا انجیل دیگر وجود ندارند:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ﴿النساء: ١٦٠﴾

پس به سزاى ستمى كه از يهوديان سر زد و به سبب آنكه [مردم را] بسيار از راه خدا باز داشتند، چيزهاى پاكيزه‌اى را كه بر آنان حلال شده بود حرام گردانيديم؛

پس این دستورات، به هیچ وجه به نجس بودن ذات پسر، دختر یا مادر دلالت ندارند. 

بوسیله ی
ممنون.آیا دو برابر بودن این مدت در مورد دختر دلیل خاصی دارد؟چرا دختر؟(این آیه بهانه دست منکرین تورات میدهد مبنی بر زن و دختر ستیز بودن این کتاب الهی)
تنها الله دلیل احکام را می داند. و اگر منظور مقابله با بهانه تراشی منکرین است، پس واقف باشید که منکرین می توانند از سطر سطر کلام الهی همینطور تناقض بتراشند! آنها را بعد از ابلاغ کلام وحی، با پروردگار تنها بگذارید. الله به وضع آنها واقف است. وظیفه یک مسلمان، صرفا ابلاغ پیام وحی و آموختن کلام وحی به علاقمندان است. اینکه ایشان آنرا تصدیق یا تناقض بنامند، مشکل خودشان است، نه کلام وحی.
...