و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+4 امتیاز

در باب ۲۴ سفر پیدایش قسمت های مربوط به برخورد اول اسحاق و ربکا میخوانیم:

۶۴و رفقه چشمان خود را بلند کرده، اسحاق را دید، و از شتر خود فرود آمد، ۶۵زیرا که از خادم پرسید، این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می‌آید؟ و خادم گفت، آقای من است. پس برقع خود را گرفته، خود را پوشانید. (صحیفه پیدایش فصل 24) 

آیا برقع در اینجا همان چادر و روبند شبیه برخی اعراب و یهودیان است؟ باتوجه به خداترسی ربکا طبق آیات قبل ومتجلی شدن این امر در پوشش زنان پاکدامن آیا تورات میخواهد بگوید زنان پاکدامن به این شدت خود را میپوشاندند؟!

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز
در آیات تورات مقدس نازل شده بر موسای نبی هیچ حکمی پیرامون پوشش موی سر یا آنچکه امروز اصطلاحا به حجاب موسوم است وجود ندارد.

البته آیاتی پیرامون، پوشش بدن کاهنان، مخصوصا برای حضور در قدس الاقداس موجود است که به بحث حجاب و پوشش موی سر ربطی ندارد.
بوسیله ی
...