و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
در باب های پایانی سفر خروج بار ها راجع به نحوه ساخت قدس الاقداس و تابوت و غیره میخوانیم به طوری که چندین بار عینا مطالب طولانی و ملال آور تکرار شده مثلا بارها و بار ها کلمات ارغوان و شطیم ولاجورد و غیره را میخوانیم و باب های بعد عینا همان مطالب را میخوانیم به گونه ای که اگر همان قبلی ها را میخواندیم تفاوتی نمیکرد.

باتوجه به این که تورات کتاب الهی است چگونه موضوع فوق توضیح پذیر است؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
این سوال گنگ و نامفهوم است. چرا که در قرآن نیز داستان موسی بیش از چندین بار تکرار شده است. آیا این تکرارهای قرآن هم تکرار مکررات یا ملال آور است؟ یا همانطور که قرآن فرموده کتابی "مثانی" یعنی تکرار شونده است؟

1 پاسخ

+1 امتیاز

اولا:

توجه فرمایید که آیات فصول 25 تا 31 صحیفه خروج از تورات مقدس، حاوی دستورالعمل هایی است که خداوند در خصوص ساخت میشکان، خیمه اجتماع، و صحن، لباس کهانت و دیگر اشیاء داده، می باشد. این در حالی است که آیات فرازهای دیگر تورات مانند فصول 35 تا 40 صحیفه خروج، تکرار مکررات نیست! بلکه به شرح اجرا شدن دستورالعمل های خداوند می پردازد و فی الواقع بیان می نماید که همه اشیاء مطابق دستورالعملی که خداوند قبلا داده بود، ساخته شده است. بنابراین، هیچ تکرار مکرراتی وجود ندارد. چرا که فصولی دستورالعمل ساخت و فصولی تاییدیه ساخت آن اشیاء مطابق دستورات خداوند می باشد. 

ثانیا،

یهوه الله، خداوند آسمان ها و زمین بواسطه تکرارهای مکرر در آیات مربوط به ساخت میشکان، خیمه اجتماع، و صحن، لباس کهانت و دیگر اشیاء ، صریحا مشخص فرموده که این تنها الله است که معمار تقدس است و دستورالعمل ساخت اشیاء مقدس را صادر می فرماید و خداوند هیچ طرح و نقشه انسانی یا هیچ صنعت دست انسانی را برای خود نمی پسندد: 

و اگر مذبحی ازسنگ برای من سازی، آن را از سنگهای تراشیده بنا مکن، زیرا اگر افزار خود را بر آن بلند کردی، آن را نجس خواهی ساخت (تورات صحیفه خروج فصل 20 آیه 25)

و اینکه هر یک اشیاء مقدس باید بر اساس آن دستورالعملی که الله مشخص کرده ساخته شود نه طوری غیر:

موافق هر‌آنچه به تو نشان دهم از نمونه مسکن و نمونه جمیع اسبابش، همچنین بسازید (تورات صحیفه خروج فصل 25 آیه 9)

و آن را مجوف از تخته‌ها بساز، همچنانکه درکوه به تو نشان داده شد، به این طور ساخته شود. (تورات صحیفه خروج فصل 27 آیه 8)

مثلا در خصوص عطریات شاهد تکرار مکرر این آیه مهم هستیم که می فرماید: 

هر‌ که مثل آن ترکیب نماید، و هر‌که چیزی از آن بر شخصی بیگانه بمالد، از قوم خود منقطع شود (تورات صحیفه خروج فصل 30 آیه 33)

و موافق ترکیب این بخور که می‌سازی، دیگری برای خود مسازید؛ نزد توبرای خداوند مقدس باشد. 38 هر‌که مثل آن رابرای بوییدن بسازد، از قوم خود منقطع شود.» (تورات صحیفه خروج فصل 30 آیه 37)

بطوریکه در آیات فوق مشخص شده است حتی هیچ انسانی حق کپی برداری از دستورالعمل ساخت عطریات مقدسی که خداوند در تورات مشخص فرموده را ندارد و به زبان ساده انسان نمی تواند "نمونه مشابه از تقدس" را بسازد !! 

نتیجه:

هیچ تکرار مکررات بیهوده ای در آیات تورات مقدس وجود ندارد. چرا که فصولی دستورالعمل ساخت (فصول 25 تا 31 صحیفه خروج) و فصولی تاییدیه ساخت آن اشیاء مطابق دستورات خداوند می باشد (فصول 35 تا 40 صحیفه خروج). همچنین علت تاکیدات مکرر پروردگار به دستورالعمل ها و جزئیات ساخت تابوت و میشکان و صحن و اشیاء، آن است که مشخص شود که تنها الله است که "معمار تقدس" است و هیچ انسانی نمی تواند صنعت دست خود را مقدس بنامد !!

بوسیله ی
ممنون از پاسختون
اما سوالی که مطرح میشود این است که آیا نمیشد جزئیات دستور مکتوب باشد و در مورد تاییدیه اجرای دستور فقط عنوان شود که بنی اسرائیل تماما آنچه را که خدا فموده بود انجام دادند مثل بسیاری موارد در تورات که همینگونه خبر از اجرای دستورات داده است
اگر شما ایمان دارید که یهوه الله، نازل کننده تورات است، بنابراین، سبک و سیاق اینکه کجا مختصر و کجا به تفصیل به موضوعات پرداخته شود را نیز قبول خواهید کرد. ما انسانها نمی توانیم برای خداوند و کلامش تعیین تکلیف کنیم.
...