و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

باتوجه به آیه زیر

۳۷هفت روز برای مذبح کفاره کن، و آن را مقدس ساز، و مذبح، قدس‌اقداس خواهد بود. هر که مذبح را لمس کند، مقدس باشد. 

خروج ۲۹

اینکه هر شخصی که مذبح را لمس کند مقدس باشد؛آیا شباهتی به  موضوعاتی رایج از قبیل لمس حرم و کعبه و امامزاده ندارد؟

درضمن شخص باایمانی که آنور دنیا بود و نمیتوانست مذبح را لمس کند ظلم در حقش نمیشد؟

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...