و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

آیا شکستن و تخطی از سبت یا برخی از احکام تورات مجازات مرگ ندارد؟

۲۰هنگامی که به خیمۀ اجتماع داخل شوند، به آب بشویند، مبادا بمیرند. و وقتی که برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانی‌های آتشین بجهت خداوند به مذبح نزدیک آیند، ۲۱آنگاه دست و پای خود را بشویند، مبادا بمیرند. و این برای ایشان، یعنی برای او و ذریتش، نسلا بعد نسل فریضۀ ابدی باشد. (خروج ۳۰)

۲شش روز کار کرده شود، و در روز هفتمین، سبت آرامی مقدس خداوند برای شماست؛ هر که در آن کاری کند، کشته شود. (خروج۳۵)

چرا چنین موضوعاتی منجر به مخروم شدن افراد از زندگی میشد؟

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...