و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

آیا احکام تورات ابدی است؟

۲۰هنگامی که به خیمۀ اجتماع داخل شوند، به آب بشویند، مبادا بمیرند. و وقتی که برای خدمت کردن و سوزانیدن قربانی‌های آتشین بجهت خداوند به مذبح نزدیک آیند، ۲۱آنگاه دست و پای خود را بشویند، مبادا بمیرند. و این برای ایشان، یعنی برای او و ذریتش، نسلا بعد نسل فریضۀ ابدی باشد. (خروج ۳۰)

با توجه به آیات فوق و آیات متعدد دیگر که در آنها ذکر شده است:این برای شما فریضه ی ابدی میباشد

اگر قرار بود این احکام با آمدن مسیح و نزول قرآن برداشته شوند دیگر چه لزومی داشت خداوند اینقدر محکم از کلمه ی ابدی استفاده کند؟

و آیا کسانی که امروز از نسل حضرت یعقوب هستند باید احکام عهد عتیق را رعایت کنند؟

۱۷این قانون ابدی در همۀ پشتهای شما در جمیع مسکنهای شما خواهد بود که هیچ خون و پیه را نخورید. (لاویان۳)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...