و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

مگر قربانی کردن راهی برای عبادت نیست؟ و فلسفه ی آن چنین نیست که در کنار گذشت از اموال خود در راه خدا گوشت قربانی با ذکر نام خدا بین نیازمندان پخش شود؟پس چرا باید الاغ بیگناهی گردنش شکسته شود که نه برای انسان فایده ای دارد نه برای خدا و در این میان فقط جان حیوانی زحمتکش به شکلی خشمگینانه گرفته میشود

۱۹هر که رحم را گشاید، از آن من است و هر نخست‌زادۀ ذکور از مواشی تو، چه از گاو چه از گوسفند؛ 

۲۰و برای نخست‌زادۀ الاغ، بره‌ای فدیه بده، و اگر فدیه ندهی، گردنش را بشکن. و هرنخست‌زاده‌ای از پسرانت را فدیه بده. و هیچکس به حضور من تهی دست حاضر نشود.(خروج۳۴)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

در آیات تورات مقدس، گوشت قربانی از ذبح گاو و گوسفند فربه تهیه می شود، نه از ذبح خر یا الاغ.

از اینروست که در خصوص حکم نخست زاده ها، یا باید بجای الاغ، بره ای ذبح شود، یا اگر بره ای نبود همان الاغ را بوسیله شکستن گردن میکشند (میکشند اما ذبح نمی کنند):

و برای نخست‌زادۀ الاغ، بره‌ای فدیه بده، و اگر فدیه ندهی، گردنش را بشکن (تورات صحیفه خروج فصل 34 آیه 19)

 بنابر آیه فوق، گردن الاغ به این واسطه شکسته می شود که مطابق آیات تورات، گوشت الاغ را نمی توان بعنوان قربانی اهدا کرد و از اینرو خداوند حکم دیگری را در خصوص الاغ در آیه فوق مقرر کرده است.

برای توضیح بیشتر در خصوص فلسفه قربانی ها در تورات و انجیل و قرآن به انواع قربانی ها در تورات مراجعه فرمایید. 

بوسیله ی
...