و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

چرا مطابق تورات باید با بیماری برص بشدت رفتار شود؟

طبق آیات فوق و همچنین کل باب۱۴ سِفر لاویان چرا باید فرد مبروص را از سایرین مانند جذامیان جدا میکردند و همچنین مانند فیلم های تخیلی خانه فرد مبروص را تخلیه و تخریب میکردند؟ طبق ملاحظات پزشکی این بیماری مسری و واگیر دار نیست. 

۳۶و کاهن امر فرماید تا قبل از داخل شدن کاهن برای دیدن بلا، خانه را خالی کنند، مبادا آنچه در خانه است نجس شود، و بعد از آن کاهن برای دیدن خانه داخل شود، ۳۷و بلا را ملاحظه نماید. اگر بلا در دیوارهای خانه از خطهای مایل به سبزی یا سرخی باشد، و از سطح دیوار گودتر بنماید ۴۴پس کاهن بیاید و ملاحظه نماید. اگر بلا در خانه پهن شده باشد این برص مفسد در خانه است و آن نجس است. ۴۵پس خانه را خراب کند با سنگهایش و چوبش و تمامی خاک خانه و به جای ناپاک بیرون شهر بیندازند. (لاویان ۱۴)

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

مطابق آیات تورات، جلال مقدس خداوند از مصر تا سرزمین مقدس در بین بنی اسرائیل ساکن بود:

 و مقامی ومقدسی برای من بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم (تورات صحیفه خروج فصل 25 آیه 8)

 آنگاه ابر، خیمه اجتماع را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. 35 و موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود، زیراکه ابر بر آن ساکن بود، و جلال خداوند مسکن را پرساخته بود. 36 و چون ابر از بالای مسکن برمی خاست، بنی‌اسرائیل در همه مراحل خودکوچ می‌کردند. 37 و هرگاه ابر برنمی خاست، تاروز برخاستن آن، نمی کوچیدند. 38 زیرا که در روز، ابر خداوند بر مسکن و در شب، آتش بر آن می‌بود، در نظر تمامی خاندان اسرائیل، در همه منازل ایشان. (تورات صحیفه خروج فصل 40 آیات 34 تا 38)

بر اساس آیات فوق، خداوند با دستورات ویژه ای، بنی اسرائیل را ملزم به رعایت این تقدیس مهم "حضور خود" در بین بشریت نموده بود که حکم از بین بردن برص در لباس و ساختمان و تطهیر برص از بدن، یکی از این نوع احکام می باشد و لازم الاجرا بود. 

نتیجه

اگر اردوگاه بنی اسرائیل طالب سکونت جلال خداوند است، پس می بایست تمامی احکامی که یهوه الله برای ایشان مشخص فرموده را مو به مو و بدون سوال اطاعت نماید. از بین بردن بیماری برص در ساختمان و بافت لباس ها  و تطهیر بدن انسان از برص یکی از این انواع احکام می باشد که لازم الاجراست. 

بوسیله ی
...