و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
با سلام

منظور از " عظیم" در آیه ۱۰۷ سوره الصافات چیست و چرا از ذبح با عنوان "عظیم" یاد شده است؟

با تشکر
در عمومی بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

با مطالعه فراز ذیل از صحیفه پیدایش تورات مقدس منظور از واژۀ عظیم در آیه 107 سوره صافات مشخص می گردد:

 و اسحاق پدر خود، ابراهیم را خطاب کرده، گفت: «ای پدر من!» گفت: «ای پسر من لبیک؟» گفت: «اینک آتش و هیزم، لکن بره قربانی کجاست؟» ابراهیم گفت: «ای پسر من، خدا بره قربانی رابرای خود مهیا خواهد ساخت (تورات صحیفه پیدایش فصل 22 آیات 7 و 8)

بنابر آیه فوق، مشخص می شود که اینکه در قرآن، قربانی یا ذبح به عظیم مسمی شده بدان خاطر است که این خداوند است که مهیا کننده قربانی است نه انسان و از اینروست که آن حیوانی که خداوند مهیا ساخته، عظیم یعنی دارای عظمت نام گرفته است. چرا که خداوند، خود فراهم کننده و مهیا کننده آن قربانی است. 

بوسیله ی
...