و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

با توجه به مکان جغرفیایی سرزمین موعود اسرائیل و خشک بودن آن چرا در آیات تورات به کرات گفته شده در آنجا شیر و شهد جاری است؟این بمعنای بیخبری از سرزمین های پربرکت تری مانند نواحی اروپایی و در نتیجه غیر الهی بودن اینگونه آیات نیست؟

۲۴و به شما گفتم شما وارث این زمین خواهید بود ومن آن را به شما خواهم داد و وارث آن بشوید، زمینی که به شیر و شهد جاری است. من یهوه خدای شما هستم که شما را از امتها امتیاز کرده‌ام. (تورات صحیفه لاویان فصل ۲۰ آیه 24)

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...