و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

با توجه به آیه ی زیر آیا زن زانیه یا زن مطلقه تا آخر عمر باید بدون همسر بماند؟

گناه زن مطلقه چیست؟ مگر دین به نیازهای جسمانی و عاطفی افراد پاسخ نباید بدهد؟

۷زن زانیه یا بی‌عصمت را نکاح ننمایند، و زن مطلقه از شوهرش را نگیرند، زیرا او برای خدای خود مقدس است. (لاویان فصل ۲۱ آیه 7)

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی
بعید میدانم این سوال که حاصل تقطیع آیات است سوال شما باشد جناب افشین .

1 پاسخ

+2 امتیاز

تنها کافی است آیات این فصل را ازابتدا روخوانی کنید :

لاویان فصل ۲۱:

۱ خداوند به موسی گفت، به کاهنان‌یعنی پسران هارون خطاب کرده، به ایشان بگو، کسی از شما برای مردگان، خود را نجس نسازد

مشاهده میشود که این احکام تنها مختص به کاهنان است نه تمامی بنی اسراییل وحرمتی برای ازدواج با زنان مطلقه برای بقیه بنی اسراییل مقرر نشده است.

بوسیله ی
دقیقا همینطور است.
برای نمونه کافیست به صحیفه روت مراجعه کنید که طی آن زن مطلقه ای به اسم روت که خداترس نیز بود، به عقد مردی از بنی اسرائیل به اسم بوعز در می آید. لذا احکام فوق صرفا به "کاهنان" که انجام دهنده کار معبد یهوه هستند، اختصاص داشته است.
...