و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.
زبان اصلی کتاب های عهد عتیق و عهد جدید چه بوده است؟

آیا یونانی است یا عبری و اگر یونانی است نسخه یونانی اش را کجا میتوان یافت کرد؟
در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز
 
بهترین پاسخ

با سلام، لسان یعنی زبان صحف اولی، صحیفه ایوب، تورات مقدس و کتب انبیاء پس از موسی، عربی (یعنی لسان آشکار و بی پرده) است. 

اما زبان شناسان قرنها بعد از نزول این کتب، ساختار زبانی این متون را به عبری و آرامی طبقه بندی کرده اند در حالیکه هیچ آیه ای از تورات به عبری بودن متن آن اشاره ننموده است. 

انجیل نیز به همان لسان عربی یعنی لسان آشکار و بی پرده نازل گشته است، اما زبان شناسان در اصطلاح خودشان آن را لسان آرامی نام داده اند که همان نسخۀ بروز شدۀ عبری زبان شناسان است (یعنی از نظر زبان شناسان، آرامی برچسبی برای نامیدن زبان عبری منتها در قرن اول میلاد است) .

شواهد بسیار زیادی را ارائه کرده اند و ارائه می کنند که لسان یونانی انجیل ترجمه است نه اصل متن. 

قدمت اولین انجیل آرامی باقی مانده به سال 75 پس از تولد مسیح می رسد که در کتابخانه واتیکان نگهداری می شود و رسم الخط آن رسم الخط سوریانی است و فقط شامل همان 4 صحیفه انجیل (متی مارک لوقا یوحنا) می باشد. در حالیکه قدمت اولین مصحف کامل یونانی (که ترجمه است) به چند قرن پس از آن می رسد.

برای دسترسی به کتابخانه متن اصلی انجیل می توانید به این سایت مراجعه کنید که امکانات بسیار زیادی نیز دارد:

http://dukhrana.com/peshitta/index.php

بوسیله ی
انتخاب شده بوسیله ی
...