و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.

در انجیل من دو ایه زیر رو به زبان عبری بررسی کردم:

איש כי יבוא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיתיו ואף גם את נפשו לא יוכל להיות תלמידי׃(לוקם הפרק 14 | 26)
;اگر کسی نزد من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران، حتّی جان خود را نیز دشمن ندارد، شاگرد من نمی‌تواند بود.(لوقا فصل 14 | 26)

ואני יש לי עדות גדולה מעדות יוחנן כי המעשים אשר נתן לי אבי להשלימם המעשים האלה אשר אני עשה מעידים עלי כי האב שלחני׃(יוחנן הפרק 5 | 36)
;و امّا من شهادت بزرگتر از یحیی دارم زیرا آن کارهایی که پدر به من عطا کرد تا کامل کنم، یعنی این کارهایی که من می‌کنم، بر من شهادت می‌دهد که پدر مرا فرستاده است.(يوحنا فصل 5 | 36)

واژه אב به زبان عبری در هر دو ایه به معنی پدر و یک واژه هست. و در انجیل عیسی خدا را پدر خطاب میکند. به چه علت؟

ولی وقتی زبان یونانی رو بررسی کردم دو تا وازه جدا برای پدر بکار برده شده:

πατηρ

πατερα
 

ادرس معنی واژه:

http://lexiconcordance.com/greek/3962.html

 

به نظر شما به کدوم میشه بهتر استناد کرد؟ یونانی یا عبری؟
در انجیل بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

آیا یهوه را چنین مکافات می‌دهید، ای قوم احمق و غیر حکیم. آیا او پدر و مالک تو نیست. او تو را آفرید و استوار نمود.  (تثنیه باب 32 آیۀ 6 تورات مقدس)

אב در لسان وحی به معنی "تالیف کننده خانه" یا همان بنیانگذار یا استوارکننده یک خانه است. دقت فرمایید که درتورات نیز یهوه خود را اب معرفی فرموده و این مختص به انجیل نیست. با توجه به عهد الله با ابراهیم و فرزندانش این مساله که الله بنیانگذار بنی اسرائیل و استوارکننده آن بوده است امری روشن می باشد.

مسیح ابن مریم نیز از آنجا که کلمه الله است پس یک آدم جدید و بناشده و استوار شده به دخالت مستقیم دست الله است:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿آل‌عمران: ٥٩﴾

در واقع، مَثل عيسى نزد خدا همچون مَثل [خلقت‌] آدم است [كه‌] او را از خاك آفريد؛ سپس بدو گفت: «باش»؛ پس وجود يافت.

لسان انجیل لسان عربی (یعنی آشکار) است و با شواهد لغوی بیشمار نشان می دهند که انجیل با متن یونانی صرفا یک ترجمه از روی متن اصلی است.

بوسیله ی
...