و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
چطور می توان یک معتقد به خدا را به ایمان آوردن به کتب اسمانی ترغیب کرد؟
در کلی و عمومی بوسیله ی

1 پاسخ

+4 امتیاز
برای راهنمایی، چنانچه فرد اندکی مشتاق باشد باید بتوان او را به خواندن و مطالعه کتب مقدس ترغیب کرد.باید به او یاد آور شد که دین اسلام دین واحدی است که اولین شریعت آن تورات و سپس انجیل و در نهایت قرآن بوده است. باید به او گوشزد کرد که همه پیامبران و انبیاء مسلمان بوده اند و محمدنبی آخرین پیامبران اسلام است نه اولین آنها. باید به او گفت که قرآن آخرین کتاب آسمانی برای هدایت است نه اولین آنها.

به این ترتیب باید تعریف صحیح دین اسلام را اول به او متذکر شد تا او به تفاوت تشیع و تسنن با اسلام پی ببرد.

چنانچه قلبی مشتاق داشته باشد الله او را به مطالعه کتب مشغول می نماید و حسب خواسته الله هدایت یا گمراه می شود.
بوسیله ی
...