و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
با اینهمه ترجمه های متفاوت وعدم تسلط انسانها به زبان اصلی کتبٰ چطور میتوانیم درک درستی از ایات و معانی انها داشته باشیم؟
در کلی و عمومی بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

کتب وحی دارای کلامی متشابه (یعنی بازگرداندنی) می باشند ﴿الزمر: ٢٣﴾. این بدان معناست که آیات کتب وحی همدیگر را توضیح و شرح می دهند و هیچ آیه ای در انزوا قرار ندارد. به این ترتیب حتی با مطالعه ترجمه فارسی (به شرط اینکه با دقت خوانده شود) می توان اشکالات مترجم را شناسایی و پیام صحیح کلام را مشخص کرد. این ویژگی متشابه بودن یا بازگرداندنی بودن کلام وحی، باعث شده که کلام مقدس در تلاطمات و تکاملات تاریخی زبانها وفرهنگ ها، بدون هرگونه دستنخوردگی بصورت اوریجینال و اصیل باقی بماند و حتی با مطالعه همه جانبه و جامع ترجمه نیز بتوان پیام را دریافت کرد. پس تنها کسانی دچار کج فهمی و کج اندیشی می شوند که یا برخی آیات را مخفی کنند یا برخورد خوشه چینانه با آیات داشته باشند و آیه ای را خوانده و آیات هم موضوع آن را نخوانند. 

بعنوان نمونه حتما شنیده اید که بسیاری از افراد کم اطلاع ادعا می کنند که صرف بکار رفتن واژۀ پسر یا فرزند در ترجمه انجیل، این کتاب را کافرانه نموده است. حال از روی بررسی ترجمه فارسی سعی می کنیم برای این شبهه راه حلی را پیدا کنیم: 

مریم به فرشته گفت: «این چگونه می‌شود وحال آنکه مردی را نشناخته‌ام؟» فرشته درجواب وی گفت: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد وقوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آنجهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد (آیات 34 و 35 فصل اول صحیفه لوقا انجیل مقدس)

در آیات فوق انجیل صریحا تشریح کرده که علت "فرزند خدا" خوانده شدن عیسی از آن جهت است که مریم از روح القدس حامله شده است نه چیزی دیگر! پس اگر کسانی بیایند و این آیه را تحریف کنند و بعد تحریفات خودشان را به انجیل نسبت دهند، قطعا یا با الله و انجیل سر جنگ دارند یا بسیار بی سواد و جاهل می باشند. چرا که مشخص شد که "پسر" در متن ترجمه انجیل معنای "پسر" در کوچه و بازار را نمی دهد و جهت و علت مسمی شدن عیسی به "فرزند خدا" چیزی بغیر از مولود شدن از مادری باکره نمی باشد. 

این یک نمونه بود تا ملاحظه کنید که برای تصحیح شبهات ترجمه می توان از خود ترجمه نیز (به شرط مطالعه دقیق) استفاده کرد و کج اندیشی ها را تصحیح نمود.البته اینها به آن معنی نیست که در فراگرفتن اصل لسان وحی تنبلی بخرج بدهیم. 

بوسیله ی
...