و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز

خداوند در کتاب پیدایش باب 2 آیه 17 می فرماید:

اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد.

اما در ادامه می‌بینیم آدم و حوا از این میوه ممنوعه می‌خورند و تازه داستان زندگیشان شروع می‌شود . کسی که می‌گوید اگر از درخت نیک و بد بخوری خواهی مرد و آدم و همسرش می‌خورند و نمی‌میرند یا می‌داند که نمی‌میرند پس دروغگوست و یا نمی‌داند پس جاهل است. آیا همین دلیل بر تحریف شدن تورات نیست؟

در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

اگر آدم و حوا از این میوه نمی‌خوردند در باغ عدن بصورت جاودانه زندگی می‌کردند اما پس از خوردن میوه ممنوعه از باغ عدن بیرون شدند و عمر جاودانه خود را از دست دادند و پس از به پایان رسیدن عمر خود ، مردند. در کتاب پیدایش باب 5 آیه 5 خداوند می‌فرماید:

پس تمام ايام آدم كه زيست، نهصد و سي سال بود كه مرد.

پس منظور از این آیه این است که آدم و حوا با خوردن میوه ممنوعه عمر جاودانی خود را از دست دادند.

بوسیله ی
...