و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز
در مورد رجعت توضیح دهید؟ آیا ممکن است هر انسانی قبل از قیامت چند بار در این عالم برای تکامل زاده شود؟
در کلی و عمومی بوسیله ی
دوباره دسته بندی کردن بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز
خیر.

رجعت یک دکترین کافرانه است که ادیان بابلی، رومی، یونانی و آریایی در انحاء مختلف به آن اعتقاد داشته اند.

در آیات دین اسلام (از تورات مقدس تا قرآن) چنین دکترینی وجود خارجی ندارد.
بوسیله ی
...