و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
9 و خدا گفت: «آبهای زیر آسمان در یکجاجمع شود و خشکی ظاهر گردد.» و چنین شد. 10 و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها رادریا نامید. و خدا دید که نیکوست. 11 و خداگفت: «زمین نباتات برویاند، علفی که تخم بیاوردو درخت میوه‌ای که موافق جنس خود میوه آوردکه تخمش در آن باشد، بر روی زمین.» و چنین شد. 12 و زمین نباتات را رویانید، علفی که موافق جنس خود تخم آورد و درخت میوه داری که تخمش در آن، موافق جنس خود باشد. و خدادید که نیکوست. 13 و شام بود و صبح بود، روزی سوم.

 14 و خدا گفت: «نیرها در فلک آسمان باشند تاروز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها وروزها و سالها باشند. 15 و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند.» و چنین شد. 16 و خدا دو نیر بزرگ ساخت، نیر اعظم را برای سلطنت روز و نیر اصغر را برای سلطنت شب، وستارگان را. 17 و خدا آنها را در فلک آسمان گذاشت تا بر زمین روشنایی دهند، 18 و تاسلطنت نمایند بر روز و بر شب، و روشنایی را ازتاریکی جدا کنند. و خدا دید که نیکوست. 19 وشام بود و صبح بود، روزی چهارم.

با توجه به آیات فوق از باب اول صحیفه پیدایش(Genesis) آیا نباتات قبل از خورشید و ماه موجود شده اند؟
در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

بله

مطابق تورات خلقت نور مرحله اول آفرینش هستی می باشد:

و خدا گفت: «روشنایی بشود.» و روشنایی شد. 4 و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خداروشنایی را از تاریکی جدا ساخت. 5 و خداروشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. وشام بود و صبح بود، روزی اول (تورات صحیفه پیدایش فصل 1 آیات 4 و 5)

اما در روز چهارم پروردگار خورشید را دلیل نور بر روی زمین قرار داد:

و خدا گفت: «نیرها در فلک آسمان باشند تاروز را از شب جدا کنند و برای آیات و زمانها وروزها و سالها باشند. 15 و نیرها در فلک آسمان باشند تا بر زمین روشنایی دهند.» و چنین شد (تورات صحیفه پیدایش فصل 1 آیات 14 و 15)

در قرآن نیز اشاره شده که پروردگار بعدا خورشید را دلیل نورافشانی بر روی زمین قرار داد:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿الفرقان: ٤٥﴾

آيا نديده‌اى كه پروردگارت چگونه سايه را گسترده است؟ و اگر مى‌خواست، آن را ساكن قرار مى‌داد، آنگاه خورشيد را بر آن دليل گردانيديم.

بدین ترتیب خلقت نور در هستی در مرحله اول صورت گرفت و انرژی لازمه برای شکل گیری حیات از همان ابتدا در هستی موجود شد اما بعد خورشید بعنوان دلیل نور بر روی زمین توسط پروردگار قرار داده شد.
 

بوسیله ی
در آیه اول همین صحیفه امده: "در ابتدا، خدا آسمانها و زمین را آفرید" که بنظر بنده آفرینش خورشید را نیز شامل میشود
همچنین با توجه به کاربردی که برای نیر ها ذکر شده مثل جدا کردن شب و روز و بوجود آوردن مقیاس زمانی نتیجه حاصل میشود که روز چهارم روز پیدایش این عملکردها بر روی زمین است چرا که خارج از زمین ماه و خورشید چنین تاثیراتی ندارند
ضمن اینکه تحلیلی را مشاهده کردم که در آیه 16 فعل ساختن در زبان عبری یک فعل کامل است و این یعنی میتواند به گذشته ای نا مشخص دلالت داشته باشد ، نظر شما چیست؟
همچنین با ملاحظه آیه 9 صحیفه job فصل 38:

1  و خداوند ایوب را از میان گردبادخطاب کرده، گفت: 2 «کیست که مشورت را از سخنان بی‌علم تاریک می‌سازد؟ 3 الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از توسوال می‌نمایم پس مرا اعلام نما. 4 وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ بیان کن اگر فهم داری. 5 کیست که آن را پیمایش نمود؟ اگر می‌دانی! وکیست که ریسمانکار را بر آن کشید؟ 6 پایه هایش بر چه چیز گذاشته شد؟ و کیست که سنگ زاویه‌اش را نهاد، 7 هنگامی که ستارگان صبح باهم ترنم نمودند، و جمیع پسران خدا آوازشادمانی دادند؟ 8 و کیست که دریا را به درهامسدود ساخت، وقتی که به در جست و از رحم بیرون آمد؟ 9 وقتی که ابرها را لباس آن گردانیدم و تاریکی غلیظ را قنداقه آن ساختم. 10 و حدی برای آن قرار دادم و پشت بندها و درها تعیین نمودم. 11 و گفتم تا به اینجا بیا و تجاوز منما. و دراینجا امواج سرکش تو بازداشته شود.
آیا این نتیجه حاصل نمیشود که در ابتدا توسط ابرها جلوی ظهور خورشید و ماه بر روی زمین گرفته شده بود؟
بله تحلیل های مختلفی میتوان ارائه کرد. بنظرم هر یک می تواند به نوعی درست باشد. الله اعلم. (ما که آفرینش را ندیدیم از نزدیک)
آن درسی که کتاب پیدایش به ما می دهد آن است که الله خالق همه چیز است، خالق انسان و زمین و حیوانات و نور و تاریکی و آب و الوهیم یعنی فرشتگان (جمع). نتیجه اینکه احدی را غیرالله صدا نزنیم و احدی را غیر از او به اربابی نگیریم چرا که او تنها پادشاه و حکم کننده است و بقیه هیچ کاره اند.
کاملا موافقم
اعراف53-54:
و در حقيقت، ما براى آنان كتابى آورديم كه آن را از روى دانش، روشن و شيوايش ساخته‌ايم، و براى گروهى كه ايمان مى‌آورند هدايت و رحمتى است.
آيا جز در انتظار تأويل آنند؟ روزى كه تأويلش فرا رسد، كسانى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده‌اند مى‌گويند: «حقاً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. پس آيا ما را شفاعتگرانى هست كه براى ما شفاعت كنند يا  بازگردانيده شويم، تا غير از آنچه انجام مى‌داديم انجام دهيم؟» به راستى كه به خويشتن زيان زدند، و آنچه را به دروغ مى‌ساختند از كف دادند.
صدق الله
...