و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+2 امتیاز

در روایت از دست دادن قدرت تکلم زکریا در انجیل لوقا آمده است که او تا زمان تولد یحیی ساکت بوده و قدرت تکلم نداشته است اما در قرآن مدت زمان این سکوت سه شب ذکر شده است: قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا

'پس توجّه كن: تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تكلّم را از دست خواهی داد زیرا سخنان مرا كه در وقت مقرّر به حقیقت خواهد پیوست باور نكردی.»

. پس از یک هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زكریا را بر او بگذارند. امّا مادرش گفت: «خیر، نام او باید یحیی باشد.» آنها گفتند: «امّا در خاندان تو هیچ‌کس چنین نامی ندارد.» 'و با اشاره از پدرش پرسیدند كه تصمیم او دربارهٔ نام طفل چیست. او تخته‌ای خواست و در برابر تعجّب همگی نوشت: «نام او یحیی است.» ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. (انجیل صحیفه لوقا فصل 1)

در شبهات و صحت متن مقدس بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+1 امتیاز

ل = حرکت دادن

لل = حرکت و بازگشت، تا خوردن، لول کردن 

در آیه ذیل لولیم به پیچاپیچ دلالت دارد:

פתח הצלע התיכנה אל כתף הבית הימנית ובלולים יעלו על התיכנה ומן התיכנה אל השלשים

و در غرفه های وسطی در جانب راست خانه بود و به طبقه وسطی و از طبقه وسطی تا طبقه سومی از پله های پیچاپیچ بالا می‌رفتند (اول پادشاهان 6:8)

للات در آیه زیر نیز به مادگی های اطراف پرده که برای اتصال با پرده دیگر کاربرد دارد دلالت دارد:

חמשים ללאת תעשה ביריעה האחת וחמשים ללאת תעשה בקצה היריעה אשר במחברת השנית מקבילת הללאת אשה אל אחתה

پنجاه مادگی در یک پرده بساز، و پنجاه مادگی در کنار پرده‌ای که در‌ پیوستگی دوم است بساز، به قسمی که مادگیها مقابل یکدیگر باشد (پیدایش 26:5)

نتیجه:

مشتق لیل از ریشه لل شکل گرفته که به عملکردن پیچاندن، دور زدن و تکرار و تا خوردن روی خود دلالت دارد. بر این اساس یکی از عملکردهای واژۀ لیال به "دوره" یا "بازه ای زمانی" دلالت دارد و  منظور از "ثلاث لیال" "سه دوره" یا همان سه فصل است که پس از آن یحیی بدنیا می آید.

بوسیله ی
...