و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
سلام علیکم، آیا مصحف، قداست و اکرام و احترام آن واجب است یا اینکه نه، قداست و اکرام و احترام، خاص خداوند متعال و حقیقت قرآن کریم و کتب من قبل است که بر رسولان الهی علیهم السلام نازل شده است؟ ایدکم الله تعالی.
در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

+3 امتیاز

مطابق تورات مقدس، این احکام و اجرای فرایض الهی مکتوب در مصحف است که مرکز توجه مومنین است وگرنه مصحف متشکل از کاغذ و جوهر است یا می توان آنرا بر روی در و دیوار و تابلو و سنگ و چوب خطاطی نمود: 

و این سخنانی که من امروز تو را امر می‌فرمایم، بر دل تو باشد. 7 و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما، وحین نشستنت در خانه، و رفتنت به راه، و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما. 8 و آنها را بردست خود برای علامت ببند، و در میان چشمانت عصابه باشد. 9 و آنها را بر باهوهای درخانه ات و بر دروازه هایت بنویس. (تورات صحیفه تثنیه فصل 6 آیات 6 تا 9)

نتیجه

سنگ، چوب، کاغذ، گچ و جوهر هیچگونه قداستی ندارند. بلکه احکامی و فرایضی که الله در تورات و انجیل و قرآن نازل کرده دارای قداست است، که متاسفانه ما هر روز آن احکام را لگدمال میکنیم. 

 

بوسیله ی
...