و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
0 امتیاز
با دلیل از کتب عهد عتیق اسراییل را یعقوب فرض کرده اید ولی قران نظر دیگری دارد لطفا از طریق قران ثابت کنید یعقوب همان اسراییل است.
در عمومی بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز
دوست گرامی،

لطفا آیۀ قرآنی که به ادعای شما اشاره به متفاوت بودن اسرائیل و یعقوب دارد را اقامه کنید تا ما هم مطلع شویم و بحث را ادامه دهیم. با تشکر.
بوسیله ی
...