و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز
با سلام منظور از بره خدا در آیه زیر که یحیی به عیسی مسیح می گوید چیست؟

و در فردای آن روز يحيی عيسی را ديد كه به جانب او می آيد. پس گفت اينك بره خدا كه گناه جهان را بر ميدارد -انجیل یوحنا فصل اول شماره 29
در انجیل بوسیله ی
برچسب گذاری دوباره بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

متن آیه مورد سوال شما:

וליומא דבתרה חזא יוחנן לישׁוע דאתא לותה ואמר הא אמרה דאלהא הו דשׁקל חטיתה דעלמא (1:29 صحیفه یوحنا انجیل)

واژه ای که به "بره" ترجمه شده کلمه אמרה (امره) می باشد که با نگاهی به کارکرد همین کلمه در آیه ای دیگر از صحیفه یوحنا به معنای آن واقف می شویم:

و بعد از غذا خوردن، عیسی به شمعون پطرس گفت: «ای شمعون، پسر یونا، آیا مرابیشتر از اینها محبت می‌نمایی؟» بدو گفت: «بلی خداوندا، تو می‌دانی که تو را دوست می‌دارم.» بدو گفت: «بره های مرا خوراک بده.» (انجیل صحیفه یوحنا فصل 21 آیه 15)

اینکه در کلام انجیل عیسی به אמרה (امره) مسمی شده بدان خاطر است که انجیل دیگر مردمان را نیز به אמרה (امره) مسمی نموده، یعنی همانطور که شبان ما روح القدس است به همان ترتیب الله شبان عیسی است. لذا کلمه (امره) به تابع و پیرو بودن عیسی نسبت به پروردگار اشاره دارد همانطور که ما نیز تابع و پیرو کلام رسول (فرستاده) هستیم و بسان بره های او می باشیم:

عیسی ایشان را گفت: «همانا همه شما امشب در من لغزش خورید، زیرامکتوب است شبان را می‌زنم و گوسفندان پراکنده خواهند شد (انجیل صحیفه مرقس 14:27)

مجددا یکی دیگر از کاربردهای واژۀ אמרה (امره) در آیه فوق مشخص میکند که "بره" در انجیل تمثیلی است برای اشاره به پیروان و تابعین کسی.

بوسیله ی
با تشکر
سلامت باشید
...