و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز

آیا منظور از متعه درکتب منقبل همان صیغه است ؟ و شائول و داود وسلیمان متعه داشتند؟

دوم سموئیل باب۲۱:

۱۱و داود را از آنچه رِصْفَه، دختر اَیه، متعه شاؤل کرده بود، خبر دادند.

دوم سموئیل باب ۲۰:

۳و داود به خانۀ خود در اورشلیم آمد، و پادشاه ده زن متعه را که برای نگاهبانی خانۀ خود گذاشته بود، گرفت و ایشان را در خانۀ محروس نگاه داشته، پرورش داد، امّا نزد ایشان داخل نشد و ایشان تا روز مردن در حالت بیوگی محبوس بودند.

اول پادشاهان فصل ۱۱درباره سلیمان میفرماید:

۳و او را هفتصد زن بانو و سیصد مُتعه بود و زنانش دل او را برگردانیدند.

در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

1 پاسخ

0 امتیاز
خیر.

آنچکه در اجتماع کنونی ما، بعنوان متعه و داستان صیغه شناخته شده، هیچ ارتباطی با واژۀ פילגש (پیلجش) که در متن اصلی آیات فوق بکار رفته ندارد. توجه داشته باشید که داستان متعه و صیغه مصطلح در اجتماع کنونی ما، در چند مورد حتی با آیات قرآن نیز در تخلاف است. لذا مقایسه کردن آن با آیات قرآن نیز نادرست است، چه رسد به اینکه بخواهیم آنرا با مفهوم פילגש در عهدعتیق مقایسه کنیم.

بنظر می رسد که نزدیک ترین عبارت در قرآن که هموزن و هم معنای کلمه פילגש در عهدعتیق می باشد، همان عبارت "ما ملکت ایمانکم" در قرآن است که در کنار ازواج، به نکاح یک مرد در می آیند. برای مباحث پیرامون آن به پست های همین سایت مراجعه فرمایید.
بوسیله ی
...