و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
در مورد شخصیت مبهم بلعام بن فعور که در فصل 22 صحیفه اعداد تورات از او یاد شده کمی توضیح دهید. آیا او نبی است یا فالگیر؟
در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
ویرایش شده بوسیله ی

1 پاسخ

+2 امتیاز

فصل 22 صحیفه اعداد در تورات به وضوح مشخص فرموده که بلعام، نبی یا پیام آور خداوند است. بعنوان مثال در آیه ذیل داریم:

 و خدا نزد بلعام آمده، گفت: «این کسانی که نزد تو هستند، کیستند؟» 10 بلعام به خدا گفت: «بالاق بن صفورملک موآب نزد من فرستاده است، (تورات صحیفه اعداد فصل 22 آیه 9)

لیکن برخی افراد با کم دقتی در آیه ذیل دچار سوءتفاهم می شوند و تصور میکنند که بلعام "فالگیر" است:

 پس مشایخ موآب و مشایخ مدیان، مزد فالگیری را به‌دست گرفته، روانه شدند، و نزدبلعام رسیده، سخنان بالاق را به وی گفتند (تورات صحیفه اعداد فصل 22 آیه 7)

آیه فوق آشکار می سازد که این مشایخ موآب و مشایخ مدیان هستند که به زعم خویش بلعام را فالگیر می پندارند و از اینروست که طبق تصور خویش مزد فالگیری را تهیه کرده و روانه می شوند. 

نتیجه

از نظر تورات، بلعام، نبی یهوه الله است لیکن موآب و مدیان (که یهوه را بعنوان خدا قبول نداشتند) بر این تصور بودند که بلعام صرفا یک فالگیر است و از اینرو بود که تصور میکردند که باید مزد فالگیری را برای بلعام (همچون همه فالگیرهای دیگر) فراهم آورند. بنابراین، تورات در نبی بودن بلعام هیچگونه ابهامی باقی نگذاشته است. 

بوسیله ی
سرانجام بلعام طبق تورات چه شد؟
...