و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+3 امتیاز
بسم الله الرحمن الرحیم.

سلام.

چه آیاتی در عهد عتیق و انجیل درباره قیامت بشارت میدهند؟
در میان متنی (چند کتاب) بوسیله ی

2 پاسخ

+1 امتیاز

با سلام، لطفا به دقت فراز ذیل از انجیل را که تبیین کننده پیام تورات در مورد قیامت نیز هست مطالعه فرمایید:

و بعضی از صدوقیان که منکر قیامت هستند، پیش آمده از وی سوال کرده، گفتند: «ای استاد، موسی برای ما نوشته است که اگر کسی را برادری که زن داشته باشد بمیرد وبی اولاد فوت شود، باید برادرش آن زن را بگیردتا برای برادر خود نسلی آورد. پس هفت برادر بودند که اولی زن گرفته اولاد ناآورده، فوت شد. بعد دومین آن زن را گرفته، او نیز بی‌اولاد بمرد. پس سومین او را گرفت و همچنین تا هفتمین وهمه فرزند ناآورده، مردند. و بعد از همه، آن زن نیز وفات یافت. 33 پس در قیامت، زن کدام‌یک از ایشان خواهد بود، زیرا که هر هفت او راداشتند؟» 

عیسی در جواب ایشان گفت: «ابنای این عالم نکاح می‌کنند و نکاح کرده می‌شوند. لیکن آنانی که مستحق رسیدن به آن عالم و به قیامت از مردگان شوند، نه نکاح می‌کنند و نه نکاح کرده می‌شوند. زیرا ممکن نیست که دیگر بمیرند از آن جهت که مثل فرشتگان و پسران خدامی باشند، چونکه پسران قیامت هستند. و امااینکه مردگان برمی خیزند، موسی نیز در ذکر بوته نشان داد، چنانکه یهوه را خدای ابراهیم وخدای اسحاق و خدای یعقوب خواند. و حال آنکه او، خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است زیرا همه نزد او زنده هستند (عند ربهم)» پس بعضی از کاتبان در جواب گفتند: «ای استاد. نیکوگفتی.» و بعد از آن هیچ‌کس جرات آن نداشت که از وی سوالی کند. (انجیل صحیفه لوقا فصل 20 آیات 27 الی 40)

با توجه به تبیین فوق از آیات تورات به چند مورد دیگر از انجیل و صحف انبیاء بنی اسرائیل نیز توجه فرمایید:

شنیده‌اید که به اولین گفته شده است "زنامکن." لیکن من به شما می‌گویم، هر کس به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زناکرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزاند، قلعش کن و از خود دور انداز زیرا تو رابهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گردد، از آنکه تمام بدنت در جهنم افکنده شود. و اگردست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و از خوددور انداز، زیرا تو را مفیدتر آن است که عضوی ازاعضای تو نابود شود، از آنکه کل جسدت دردوزخ افکنده شود. (انجیل صحیفه متی فصل 5 آیات 27 الی 31)

یهوه می‌میراند و زنده می‌کند؛ به قبر فرودمی آورد و برمی خیزاند (صحیفه اول ساموئل فصل 2 آیه 6)

شریران به هاویه خواهند برگشت و جمیع امت هایی که خدا رافراموش می‌کنند (زبور فصل 9 آیه 17)

بلکه به شما نشان می‌دهم که از که باید ترسید، از او بترسید که بعد از کشتن، قدرت دارد که به جهنم بیفکند. بلی به شما می‌گویم از او بترسید (انجیل صحیفه لوقا فصل 12 آیه 5)

بوسیله ی
+1 امتیاز

دانیال فصل ۱۲:

1 «در آن زمان، رئیس بزرگ، میکائیل، که از پسران قوم تو محافظت می‌کند، بر خواهد خاست. آنگاه چنان ایام مصیبتی خواهد بود که نظیر آن از زمانی که قومی به وجود آمد تا آن روز نبوده است. در آن زمان قوم تو رهایی خواهد یافت، یعنی هر آن که نامش در کتاب نوشته شده باشد.

2 و بسیاری از آنان که در خاکِ زمین خوابیده‌اند بیدار خواهند شد، اما اینان برای زندگی جاودان و آنان برای خجالت و حقارت جاودان.

بوسیله ی
...