و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
0 امتیاز

آیا خوردن بخشی از قربانی توسط کاهنان یا شغل و حرفه نداشتن آنان راه را برای سواستفاده و تن پروری متولیان دینی اعم از حاخام و کشیش و آخوند...باز کرد؟آیا وجود این قشر از اول اشتباه نبود؟

۱۸جمیع ذکوران از پسران هارون آن را بخورند. این فریضۀ ابدی در نسلهای شما از هدایای آتشین خداوند است، هر که آنها را لمس کند مقدس خواهد بود. 

 

۲۵هارون و پسرانش را خطاب کرده، بگو، این است قانون قربانی گناه، در جایی که قربانی سوختنی ذبح می‌شود، قربانی گناه نیز به حضور خداوند ذبح شود. این قدس‌اقداس است. 

۲۶و کاهنی که آن را برای گناه می‌گذراند آن را بخورد، در مکان مقدس، در صحن خیمه اجتماع خورده شود.

۲۹و هر ذکوری از کاهنان آن را بخورد، این قدس‌اقداس است(لاویان۶)

 

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...