و اگر در آنچه بر تو نازل كرده‌ايم ترديد دارى، از آنها كه كتابهای پيش از تو را مى‌خوانند سؤال كن... ﴿سوره يونس: آیۀ ٩٤﴾
+1 امتیاز

چرا احکامی که در تورات کلمه ی ابد الاباد در موردشان ذکر شده گاها نسخ شده اند؟

مثلا:

۲۱و در همان روز منادی کنید که برای شما محفل مقدس باشد؛ و هیچ کار از شغل مکنید. در همۀ مسکنهای شما بر پشتهای شما فریضۀ ابدی باشد. (لاویان فصل ۲۳ آیه 21)

در تورات و عهدعتیق بوسیله ی
آیه ای که بعنوان مثال آورده اید، نسخ نشده! اما تیتر سوال تان درست است. لطفا آیه را تغییر دهید.

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...